In principe heeft een verhuis naar het buitenland geen invloed op je Belgisch pensioen. Je blijft dit gewoon in België ontvangen. Je moet de pensioendienst wel twee maand vóór je vertrek op de hoogte brengen van je verhuis. Meer bepaald moet je je vertrekdatum aangeven alsook je nieuwe adres.

Je mag dit doen via een brief die je verstuurt naar de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren 1060 Brussel. Je mag die brief ook inscannen en via een PDF document bezorgen aan het mailadres: info@rvp.fgov.be.

Ben je ambtenaar, dan moet je de Pensioendienst van de overheidssector verwittigen. Verder moet je ook het gemeentebestuur van je verblijfplaats verwittigen van je vertrek zodat je gegevens in het rijksregister kunnen worden aangepast.

Levensbewijs

Eenmaal verhuist naar het buitenland, dan ontvang je als gewezen werknemer of zelfstandige jaarlijks een zogenaamd levensbewijs. Je moet dit document invullen, ondertekenen en laten legaliseren door een bevoegde instantie alvorens het terug te sturen naar de Rijksdienst voor Pensioenen. Op die manier weet men dat je nog in leven bent en dat alles correct is uitbetaald.

Welke rekening?

Het pensioen kan in heel wat landen worden betaald op een rekening die je hebt bij een plaatselijke bank. Je kan ook beslissen om het pensioen verder te laten toekomen op een Belgische rekening. (JR)

In principe heeft een verhuis naar het buitenland geen invloed op je Belgisch pensioen. Je blijft dit gewoon in België ontvangen. Je moet de pensioendienst wel twee maand vóór je vertrek op de hoogte brengen van je verhuis. Meer bepaald moet je je vertrekdatum aangeven alsook je nieuwe adres.Je mag dit doen via een brief die je verstuurt naar de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren 1060 Brussel. Je mag die brief ook inscannen en via een PDF document bezorgen aan het mailadres: info@rvp.fgov.be.Ben je ambtenaar, dan moet je de Pensioendienst van de overheidssector verwittigen. Verder moet je ook het gemeentebestuur van je verblijfplaats verwittigen van je vertrek zodat je gegevens in het rijksregister kunnen worden aangepast.Eenmaal verhuist naar het buitenland, dan ontvang je als gewezen werknemer of zelfstandige jaarlijks een zogenaamd levensbewijs. Je moet dit document invullen, ondertekenen en laten legaliseren door een bevoegde instantie alvorens het terug te sturen naar de Rijksdienst voor Pensioenen. Op die manier weet men dat je nog in leven bent en dat alles correct is uitbetaald. Het pensioen kan in heel wat landen worden betaald op een rekening die je hebt bij een plaatselijke bank. Je kan ook beslissen om het pensioen verder te laten toekomen op een Belgische rekening. (JR)