Pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet (maximum 940 euro per jaar), heeft de keuze tussen een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Pensioenspaarfondsen bevatten tot 70 procent aandelen en zijn niet geschikt voor wie geen risico wil nemen. Bij pensioenspaarverzekeringen neem je geen risico, omdat je zeker bent van je kapitaal én doorgaans ook van een ...

Wie aan pensioensparen doet (maximum 940 euro per jaar), heeft de keuze tussen een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Pensioenspaarfondsen bevatten tot 70 procent aandelen en zijn niet geschikt voor wie geen risico wil nemen. Bij pensioenspaarverzekeringen neem je geen risico, omdat je zeker bent van je kapitaal én doorgaans ook van een gegarandeerd rendement. De meeste mensen hebben een klassiek pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een bonus als het onderliggend fonds goed presteert. Bij de meeste verzekeraars krijgt je op je "nieuwe" storting een gewaarborgd rendement van 0,75 à 1,25 procent. Vaak geldt dit gegarandeerd rendement voor de hele looptijd van je contract, maar dat is niet altijd het geval. Want soms geldt dit voor een bepaalde termijn (8 jaar). Voor oude stortingen blijven doorgaans de oude tarieven gelden. Tien jaar geleden haalden een pensioenspaarverzekeringen nog vlot een rendement tussen de 4 en 5 procent (inclusief bonus). Maar sinds 2010 is dit rendement onder de 3 procent gezakt en de laatste jaren ligt het doorgaans tussen de 2 en 2,5 procent. Aangezien de rente nog steeds laag blijft in Europa, ga je voor 2017 best uit van een rendement rond de 2 procent. Hoewel de rente op de lange termijn heel lichtjes aan het stijgen is, is het eerder onwaarschijnlijk dat verzekeraars de gewaarborgde rente op pensioenspaarverzekeringen op korte termijn zullen verhogen. Deze gewaarborgde rentevoet is immers afhankelijk van het rendement dat zij behalen op de onderliggende obligatieportefeuille. Pas als de obligatierente echt begint te stijgen, is ook een stijging van het gewaarborgd rendement mogelijk.