Door uw studiejaren in het kader van een einddiploma hoger onderwijs af te kopen, beoogt u een hoger wettelijk pensioen. De zogeheten regularisatie van de studieperiode was al langer mogelijk, maar de regels waren tot voor kort verschillend naargelang het statuut. Voor ambtenaren kon het helemaal gratis, terwijl werknemers en zelfstandigen ervoor dienden te betalen. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat het systeem sinds 1 december 2018 grotendeels gelijkgeschakeld is. Dat is een verwezenlijking van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).
...