De vakbonden en de werkgevers zijn het niet eens geraakt over het pensioen met punten. Het Nationaal Pensioencomité, waarin de sociale partners zitten, zal een verdeeld advies geven, want de vakbonden zijn tegen. De federale regering is nu aan zet. Ze talmt het best niet en moet in dat dossier nog deze legislatuur een beslissing nemen.
...