De regering besliste afgelopen zomer dat pensioenspaarders vanaf dit jaar meer zouden kunnen opzijzetten voor hun oude dag op een fiscaal voordelige manier. Het was een van de maatregelen om spaarders te motiveren iets te doen met het spaargeld dat staat te verkommeren op een spaarboekje. Andere maatregelen waren de halvering van de belastingvrijstelling voor intresten op spaarrekeningen tot 960 euro en de invoering van een belastingvrijstelling voor dividenden tot 640 euro.
...

De regering besliste afgelopen zomer dat pensioenspaarders vanaf dit jaar meer zouden kunnen opzijzetten voor hun oude dag op een fiscaal voordelige manier. Het was een van de maatregelen om spaarders te motiveren iets te doen met het spaargeld dat staat te verkommeren op een spaarboekje. Andere maatregelen waren de halvering van de belastingvrijstelling voor intresten op spaarrekeningen tot 960 euro en de invoering van een belastingvrijstelling voor dividenden tot 640 euro.Pensioenspaarders die meer dan 960 euro probeerden te storten op hun pensioenspaarrekening, kregen het bedrag boven 960 euro tot nu terug van de bank. 960 euro is het oude geïndexeerde maximum voor het pensioensparen voor 2018. Het nieuwe maximum ligt op 1230 euro. De beslissing was al lang genomen, maar het wettelijke kader voor het extra pensioensparen is er pas sinds 9 april. Op vrijdag 30 maart verscheen de veelomvattende wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie in het Staatsblad. Een wet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking.Vanaf deze week kunnen de pensioenspaarders kiezen tussen twee systemen. Ofwel storten ze 960 euro of minder, ofwel storten ze meer dan 960 euro maar minder dan 1230 euro. In het eerste geval genieten ze een belastingvermindering van 30 procent op hun storting bij de afrekening met de fiscus. In het tweede geval krijgen ze slechts een belastingvermindering van 25 procent. De impact in absolute termen of in geld ziet u in de tabel.Volgens de wet mogen de banken en de verzekeraars enkel stortingen voor het pensioensparen boven 960 euro aanvaarden als er "jaarlijks een expliciet akkoord is gesloten" met de pensioenspaarder. Bij gebrek aan expliciet akkoord van de belastingplichtige moeten de bedragen boven 960 euro "kosteloos" worden teruggestort aan de belastingplichtige. Vooraleer de spaarder meer kan storten, moet hij daar dus expliciet toestemming voor geven aan zijn bank of verzekeraar én de systemen van de bank of de verzekeraar moeten aangepast zijn aan die nieuwe realiteit. Vooral de verzekeraars zijn nog niet klaar om stortingen boven 960 euro te ontvangen, leerde een recente rondvraag van de zakenkrant L'Echo. Voor sommige pensioenspaarders is het wachten tot de zomer.Voor wie daarop zat te wachten, hebben we goed nieuws: alle pensioenspaarfondsen staan dit jaar op verlies. De pensioenspaarverzekeringen werken anders. Daar krijgen pensioenspaarders de belofte van een gegarandeerd rendement, en soms ook uitzicht op een belastingvrije winstbonus in de goede jaren.Bij de defensieve pensioenspaarfondsen zijn er verliezen tussen 0,7 en 1,1 procent. Zij beperken de verliezen enigszins doordat ze meer in obligaties investeren dan in aandelen. De beurzen zijn door de dreigende handelsoorlog niet in goeden doen, en obligaties houden beter stand door de vlucht van beleggers naar veiligheid. Bij de andere pensioenspaarfondsen lopen de verliezen op tot 3,1 procent. De gemiddelde pensioenspaarder verloor 1,3 procent sinds Nieuwjaar.De pensioenspaarder die meteen bij de start van het jaar het volle pond van 960 euro stortte, zag daarvan dus al 12,5 euro in rook opgaan, zonder rekening te houden met eventuele instapkosten.