Bij de voorstelling van het zomerakkoord aan de pers was er één slide over pensioensparen. Daarop stond te lezen dat de derde pijler van het pensioen een duaal systeem zou worden, waarbij de belastingplichtige zou moeten kiezen tussen 940 euro met een belastingvermindering van 30 procent OF 1200 euro met een belastingvermindering van 25 procent.

De woordvoerder van het kabinet Financiën verduidelijkt nu, na herhaalde vragen van de redactie, dat de pensioenspaarder elk jaar opnieuw zal kunnen kiezen tussen beide systemen. U hoeft dus geen keuze te maken voor de volledige looptijd.

Wil u een belastingvermindering van 30 procent genieten, dan mag u geen euro meer dan 940 euro storten. Stort u 940 euro, dan kan u via uw belastingbrief 282 euro daarvan recupereren. Stort u 941 euro, dan kan u slechts 235,25 euro recupereren ofwel 46,75 euro minder.

Wanneer u per ongeluk meer dan 940 euro zou storten, moet de bank u verwittigen dat u de belastingvermindering van 30 procent verliest. U kan dus niet meer storten dan 940 euro zonder dat u daarvoor een expliciete toestemming geeft aan de bank. "De consument wordt zo beschermd", zegt het kabinet Financiën.

U moet elk jaar opnieuw de keuze maken tussen een van beide systemen en die expliciete toestemming geven. U kan dus het ene jaar 1200 euro storten en het andere jaar 940 euro, naargelang u daar de financiële ruimte voor heeft. De redactie van Trends schreef al eerder dat het nettorendement sowieso lager ligt voor pensioenspaarders die ervoor kiezen om meer te storten.

Lees ook: Extra pensioensparen levert minder nettorendement op