Vanaf 1 januari 2012 kunnen geen nieuwe werknemers meer instappen in het systeem van halftijds brugpensioen. Dit systeem zal dus op termijn uitdoven. Aan mensen die nu al in halftijds brugpensioen zijn, wordt niet geraakt. Het gaat meer bepaald om werknemers die vóór 1 januari 2012 al halftijds brugpensioen genoten en om werknemers die vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten hebben met hun werkgever om hun arbeidsprestaties te halveren voor zover het halftijds brugpensioen ingaat vóór 1 juli 2012.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

De naam 'brugpensioen' zal worden aangepast. In de toekomst zal er gesproken worden over 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Voor het 'klassieke' brugpensioen vanaf 58 jaar verhogen zowel de leeftijd als de loopbaanvoorwaarde. De leeftijd wordt op 60 jaar gebracht, de vereiste loopbaan op 40 jaar en dit;

1. Vanaf 2012 voor de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die vanaf 1 januari 2012 voor het eerst gesloten worden;

2. Vanaf 2015 voor de lopende en hernieuwde cao's (ononderbroken verlenging van bestaande cao).

1. Nieuw gesloten cao of collectief akkoord na 31 december 2011

Voor sectoren of ondernemingen die voor het eerst na 31 december 2011 een cao of collectief akkoord over brugpensioen sluiten, geldt een minimumleeftijd van 60 jaar en een minimumloopbaan van 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De minimum te bewijzen loopbaan wordt voor vrouwen - die op 60 jaar met brugpensioen willen gaan - 38 jaar in 2014, en 40 jaar vanaf 2015. In onderstaande tabel vindt u een overzicht.

Minimumloopbaan brugpensioen op 60 jaar (nieuw gesloten cao)

VanafMannenVrouwen

201240 jaar35 jaar

201440 jaar38 jaar

201540 jaar40 jaar

Bron: SD Worx

2. Ononderbroken verlenging van bestaande cao

Sectoren en ondernemingen die al een cao of collectief akkoord hebben vóór 1 januari 2012, krijgen nog wat respijt. Voor hen gelden de strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden (60/40) pas vanaf 1 januari 2015. Hetzelfde geldt voor sectoren en ondernemingen die na 31 december 2011 een cao of collectief akkoord sluiten of neerleggen, die/dat een ononderbroken verlenging uitmaakt van een cao of collectief akkoord gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012. Ook hier stijgt de minimum te bewijzen loopbaan voor vrouwen iets trager. In onderstaande tabel vindt u de details.

Minimumloopbaan brugpensioen op 60 jaar (bestaande cao)

VanafMannenVrouwen

201238 jaar35 jaar

201438 jaar38 jaar

201540 jaar38 jaar

201640 jaar39 jaar

201740 jaar40 jaar

Bron: SD Worx

Brugpensioen bedrijven in moeilijkheden

Werknemers van bedrijven in moeilijkheden kunnen genieten van een afwijkende minimumleeftijd voor brugpensioen /'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. De minimumleeftijd zal geleidelijk worden opgetrokken van 52 jaar tot 55 jaar zoals u in onderstaande tabel kunt aflezen.

Minimumleeftijd brugpensioen bedrijven in moeilijkheden

JaarMinimumleeftijd

201252 jaar

201352,5 jaar

201453 jaar

201553,5 jaar

201654 jaar

201754,5 jaar

201855 jaar

Bron: SD Worx

Brugpensioen bedrijven in herstructurering

Voor bedrijven in herstructurering komt de afwijkende minimumleeftijd in 2013 op 55 jaar. Dit is het geval indien de begindatum van de periode van erkenning gelegen is na 31 december 2012. Onder bepaalde voorwaarden wordt een bedrijf in herstructurering vanaf 2013 gelijkgesteld met een bedrijf in moeilijkheden en gelden lagere minimumleeftijden om met brugpensioen te kunnen gaan (zie vorige paragraaf 'Brugpensioen bedrijven in moeilijkheden'). Dit is meer bepaald het geval als:

- er een collectief ontslag is aangekondigd dat betrekking heeft op minstens 20% van de werknemers van de werkgever;

- het om een collectief ontslag gaat dat betrekking heeft ofwel op alle werknemers van een technische bedrijfseenheid ofwel op alle werknemers van een 'volledig activiteitensegment' (in een nog te nemen Koninklijk Besluit zal nog verduidelijkt worden wat hieronder moet verstaan worden);

- de technische bedrijfseenheid of het volledige activiteitensegment op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag al minstens 2 jaar bestaan.

Johan Steenackers

Vanaf 1 januari 2012 kunnen geen nieuwe werknemers meer instappen in het systeem van halftijds brugpensioen. Dit systeem zal dus op termijn uitdoven. Aan mensen die nu al in halftijds brugpensioen zijn, wordt niet geraakt. Het gaat meer bepaald om werknemers die vóór 1 januari 2012 al halftijds brugpensioen genoten en om werknemers die vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten hebben met hun werkgever om hun arbeidsprestaties te halveren voor zover het halftijds brugpensioen ingaat vóór 1 juli 2012.Werkloosheid met bedrijfstoeslagDe naam 'brugpensioen' zal worden aangepast. In de toekomst zal er gesproken worden over 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Voor het 'klassieke' brugpensioen vanaf 58 jaar verhogen zowel de leeftijd als de loopbaanvoorwaarde. De leeftijd wordt op 60 jaar gebracht, de vereiste loopbaan op 40 jaar en dit;1. Vanaf 2012 voor de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die vanaf 1 januari 2012 voor het eerst gesloten worden;2. Vanaf 2015 voor de lopende en hernieuwde cao's (ononderbroken verlenging van bestaande cao).1. Nieuw gesloten cao of collectief akkoord na 31 december 2011Voor sectoren of ondernemingen die voor het eerst na 31 december 2011 een cao of collectief akkoord over brugpensioen sluiten, geldt een minimumleeftijd van 60 jaar en een minimumloopbaan van 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De minimum te bewijzen loopbaan wordt voor vrouwen - die op 60 jaar met brugpensioen willen gaan - 38 jaar in 2014, en 40 jaar vanaf 2015. In onderstaande tabel vindt u een overzicht.Minimumloopbaan brugpensioen op 60 jaar (nieuw gesloten cao)VanafMannenVrouwen201240 jaar35 jaar201440 jaar38 jaar201540 jaar40 jaarBron: SD Worx2. Ononderbroken verlenging van bestaande caoSectoren en ondernemingen die al een cao of collectief akkoord hebben vóór 1 januari 2012, krijgen nog wat respijt. Voor hen gelden de strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden (60/40) pas vanaf 1 januari 2015. Hetzelfde geldt voor sectoren en ondernemingen die na 31 december 2011 een cao of collectief akkoord sluiten of neerleggen, die/dat een ononderbroken verlenging uitmaakt van een cao of collectief akkoord gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012. Ook hier stijgt de minimum te bewijzen loopbaan voor vrouwen iets trager. In onderstaande tabel vindt u de details.Minimumloopbaan brugpensioen op 60 jaar (bestaande cao)VanafMannenVrouwen201238 jaar35 jaar201438 jaar38 jaar201540 jaar38 jaar201640 jaar39 jaar201740 jaar40 jaarBron: SD WorxBrugpensioen bedrijven in moeilijkhedenWerknemers van bedrijven in moeilijkheden kunnen genieten van een afwijkende minimumleeftijd voor brugpensioen /'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. De minimumleeftijd zal geleidelijk worden opgetrokken van 52 jaar tot 55 jaar zoals u in onderstaande tabel kunt aflezen.Minimumleeftijd brugpensioen bedrijven in moeilijkhedenJaarMinimumleeftijd201252 jaar201352,5 jaar201453 jaar201553,5 jaar201654 jaar201754,5 jaar201855 jaarBron: SD WorxBrugpensioen bedrijven in herstructureringVoor bedrijven in herstructurering komt de afwijkende minimumleeftijd in 2013 op 55 jaar. Dit is het geval indien de begindatum van de periode van erkenning gelegen is na 31 december 2012. Onder bepaalde voorwaarden wordt een bedrijf in herstructurering vanaf 2013 gelijkgesteld met een bedrijf in moeilijkheden en gelden lagere minimumleeftijden om met brugpensioen te kunnen gaan (zie vorige paragraaf 'Brugpensioen bedrijven in moeilijkheden'). Dit is meer bepaald het geval als:- er een collectief ontslag is aangekondigd dat betrekking heeft op minstens 20% van de werknemers van de werkgever;- het om een collectief ontslag gaat dat betrekking heeft ofwel op alle werknemers van een technische bedrijfseenheid ofwel op alle werknemers van een 'volledig activiteitensegment' (in een nog te nemen Koninklijk Besluit zal nog verduidelijkt worden wat hieronder moet verstaan worden);- de technische bedrijfseenheid of het volledige activiteitensegment op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag al minstens 2 jaar bestaan.Johan Steenackers