In haar hoedanigheid als pensioeninstelling heeft AXA een aantal contractgegevens over aanvullende pensioenen niet tijdig overgemaakt aan de vzw Sigedis, die de databank rond aanvullende pensioenen beheert.

Daardoor konden de contractanten hun gegevens niet raadplegen zoals het hoort, meldt de FSMA in een persbericht.

Concreet gaat het om contracten van voor 2004 uitgetreden loontrekkende aangeslotenen. Sigedies had de gegevens uiterlijk op 30 september 2016 moeten ontvangen, maar de FSMA stelde begin vorig jaar vast dat dat niet het geval was.

Pas tussen mei en juli 2017 werden de gegevens overgemaakt door AXA, wat overeenstemt met een vertraging van - naargelang het geval - acht tot tien maanden. "Nochtans had de FSMA AXA Belgium - evenals de hele sector - herhaaldelijk gewezen op het belang van een tijdige aangifte van deze gegevens", waarschuwt de toezichthouder.

De verzekeraar kreeg daarom een minnelijke schikking opgelegd van 250.000 euro. AXA krijgt ook het verbod om dat bedrag te verhalen op zijn aangeslotenen.

In haar hoedanigheid als pensioeninstelling heeft AXA een aantal contractgegevens over aanvullende pensioenen niet tijdig overgemaakt aan de vzw Sigedis, die de databank rond aanvullende pensioenen beheert. Daardoor konden de contractanten hun gegevens niet raadplegen zoals het hoort, meldt de FSMA in een persbericht.Concreet gaat het om contracten van voor 2004 uitgetreden loontrekkende aangeslotenen. Sigedies had de gegevens uiterlijk op 30 september 2016 moeten ontvangen, maar de FSMA stelde begin vorig jaar vast dat dat niet het geval was. Pas tussen mei en juli 2017 werden de gegevens overgemaakt door AXA, wat overeenstemt met een vertraging van - naargelang het geval - acht tot tien maanden. "Nochtans had de FSMA AXA Belgium - evenals de hele sector - herhaaldelijk gewezen op het belang van een tijdige aangifte van deze gegevens", waarschuwt de toezichthouder. De verzekeraar kreeg daarom een minnelijke schikking opgelegd van 250.000 euro. AXA krijgt ook het verbod om dat bedrag te verhalen op zijn aangeslotenen.