De financiering van de RSZ komt van 61,6 miljard euro geïnde bijdragen, 7,8 miljard rijkstoelagen en 13,4 miljard via alternatieve financiering. Die bedragen lagen allemaal hoger dan een jaar eerder. De totale omzet bedroeg 87,5 miljard euro, terwijl er 84,6 miljard euro uitgaven waren. De RSZ telde vorig jaar 245.000 werkgevers en 4 miljoen werknemers als klanten. Dat waren er iets minder dan in 2018, toen de dienst 251.000 werkgevers als klant had.

Op 28 december 2019 was het exact 75 jaar geleden dat het Belgische parlement de grondslag legde voor de moderne sociale zekerheid, en daarmee ook van de RSZ. De dienst noemt 2019 daarom ook een feestelijk jaar. De RSZ beheert de sociale zekerheid voor werknemers en stort hiervoor geld door naar bijvoorbeeld de RVA (werkloosheid), RVP (pensioenen) of RIZIV (ziekteverzekering).

De financiering van de RSZ komt van 61,6 miljard euro geïnde bijdragen, 7,8 miljard rijkstoelagen en 13,4 miljard via alternatieve financiering. Die bedragen lagen allemaal hoger dan een jaar eerder. De totale omzet bedroeg 87,5 miljard euro, terwijl er 84,6 miljard euro uitgaven waren. De RSZ telde vorig jaar 245.000 werkgevers en 4 miljoen werknemers als klanten. Dat waren er iets minder dan in 2018, toen de dienst 251.000 werkgevers als klant had.Op 28 december 2019 was het exact 75 jaar geleden dat het Belgische parlement de grondslag legde voor de moderne sociale zekerheid, en daarmee ook van de RSZ. De dienst noemt 2019 daarom ook een feestelijk jaar. De RSZ beheert de sociale zekerheid voor werknemers en stort hiervoor geld door naar bijvoorbeeld de RVA (werkloosheid), RVP (pensioenen) of RIZIV (ziekteverzekering).