Uw pensioen hangt in de eerste plaats af van uw loon. Op de website mypension.be kunt u nakijken hoeveel loon u hebt ontvangen in elk jaar dat u hebt gewerkt. Op de website kunt u ook zien op welke datum u ten vroegste met pensioen kunt gaan.
...