Ruim 7 miljoen werknemers en gepensioneerden moeten er ernstig rekening mee houden dat hun pensioen volgend jaar wordt verlaagd, meldt De Volkskrant woensdag.

Dinsdag werden de zogenaamde dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen in Nederland gepubliceerd. Het gaat om het ambtenarenpensioenfonds ABP, het gezondheidszorgfonds PFZW en de pensioenfondsen voor de groot- en kleinmetaal PME en PMT.

Uit die cijfers blijkt nu dat de dekkingsgraad van die pensioenfondsen onder de 'cruciale afstempelgrens' van 90 procent is gezakt.

Volgens de Volkskrant staan de Nederlandse pensioenfondsen daarmee vandaag opnieuw op hetzelfde bedroevend lage peil als tijdens de kredietcrisis het geval was. Na zeven jaar van harde herstelmaatregelen en hoge beleggingsrendementen zijn de fondsen dus weer terug bij af, luidt de conclusie.

Dalende rente

De verzwakte dekkingsgraden zijn voornamelijk het gevolg van de steeds dalende rente. Daarom willen de pensioenfondsen nu zo snel mogelijk overstappen op een ander pensioenstelsel, maar dat stelsel biedt dan wel geen enkele garantie op de omvang van de pensioenuitkering. In zo'n stelsel heeft de rentestand minder invloed, omdat de pensioenfondsen dan geen beloften meer hoeven in te lossen. Ze moeten dan minder reserves aanhouden en kunnen een groter deel van het fondsvermogen uitkeren aan de bestaande gepensioneerden. Die krijgen dan een hoger pensioen, terwijl de werkenden al het risico op beleggingstegenvallers in de toekomst dragen, verduidelijkt de Nederlandse krant.

Schijnzekerheid

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het pensioenstelsel, liet dinsdag in de Tweede Kamer (te vergelijken met de Kamer van Volksvertegenwoordigersin België (nvdr)) optekenen dat ze spoedoverleg wil voeren met pensioenfondstoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

In een interview met De Volkskrant stelt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenpensioenfonds ABP, dat het huidige Nederlands pensioenstelsel 'dringend op de schop' moet.

"De belofte van met de inflatie mee stijgende uitkeringen is een schijnzekerheid geworden", aldus de ABP-topvrouw. Volgens Wortmann-Kool beschouwen gepensioneerden en werkenden welvaartsvaste pensioenen nog steeds als een recht, maar 'dat is het al lang niet meer'. "De renteafhankelijkheid van het huidige stelsel is de achilleshiel ervan. Dat maakt het onhoudbaar", verduidelijkt ze.

(VK/BO)

Ruim 7 miljoen werknemers en gepensioneerden moeten er ernstig rekening mee houden dat hun pensioen volgend jaar wordt verlaagd, meldt De Volkskrant woensdag.Dinsdag werden de zogenaamde dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen in Nederland gepubliceerd. Het gaat om het ambtenarenpensioenfonds ABP, het gezondheidszorgfonds PFZW en de pensioenfondsen voor de groot- en kleinmetaal PME en PMT.Uit die cijfers blijkt nu dat de dekkingsgraad van die pensioenfondsen onder de 'cruciale afstempelgrens' van 90 procent is gezakt.Volgens de Volkskrant staan de Nederlandse pensioenfondsen daarmee vandaag opnieuw op hetzelfde bedroevend lage peil als tijdens de kredietcrisis het geval was. Na zeven jaar van harde herstelmaatregelen en hoge beleggingsrendementen zijn de fondsen dus weer terug bij af, luidt de conclusie.De verzwakte dekkingsgraden zijn voornamelijk het gevolg van de steeds dalende rente. Daarom willen de pensioenfondsen nu zo snel mogelijk overstappen op een ander pensioenstelsel, maar dat stelsel biedt dan wel geen enkele garantie op de omvang van de pensioenuitkering. In zo'n stelsel heeft de rentestand minder invloed, omdat de pensioenfondsen dan geen beloften meer hoeven in te lossen. Ze moeten dan minder reserves aanhouden en kunnen een groter deel van het fondsvermogen uitkeren aan de bestaande gepensioneerden. Die krijgen dan een hoger pensioen, terwijl de werkenden al het risico op beleggingstegenvallers in de toekomst dragen, verduidelijkt de Nederlandse krant.Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het pensioenstelsel, liet dinsdag in de Tweede Kamer (te vergelijken met de Kamer van Volksvertegenwoordigersin België (nvdr)) optekenen dat ze spoedoverleg wil voeren met pensioenfondstoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).In een interview met De Volkskrant stelt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenpensioenfonds ABP, dat het huidige Nederlands pensioenstelsel 'dringend op de schop' moet."De belofte van met de inflatie mee stijgende uitkeringen is een schijnzekerheid geworden", aldus de ABP-topvrouw. Volgens Wortmann-Kool beschouwen gepensioneerden en werkenden welvaartsvaste pensioenen nog steeds als een recht, maar 'dat is het al lang niet meer'. "De renteafhankelijkheid van het huidige stelsel is de achilleshiel ervan. Dat maakt het onhoudbaar", verduidelijkt ze. (VK/BO)