Het is de eerste keer dat de federale staat rechtstreeks bijdraagt aan de vermindering van de pensioenlast van de gemeenten, legt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) uit. Volgens de minister komt de overheid daarmee tegemoet aan een historische eis van de steden en gemeenten. Die zullen echter niet onmiddellijk over het geld kunnen beschikken.

Eerst moet daarvoor de wet die het gemengd pensioen invoert, worden goedgekeurd in het parlement. Dat zal ten vroegste begin april kunnen gebeuren, omdat het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) een belangenconflict in het leven heeft geroepen en de behandeling op de lange baan werd geschoven.

Minister Bacquelaine merkt op dat de hervormingen die deze legislatuur al plaatsvonden, de groei van de pensioenlasten van de gemeenten al met meer dan 170 miljoen euro per jaar hebben teruggeschroefd. Samen met het nieuwe kb staat de teller op 291 miljoen euro, terwijl de invoering van het gemengd pensioen voor een bijkomende structurele besparing van 1,8 miljoen euro in 2018, 3,4 miljoen euro in 2019, 5,2 miljoen euro in 2020 en 7,1 miljoen euro in 2021 moet zorgen.

'Vandaag zal de federale staat voor de eerste keer bijdragen tot de vermindering van de pensioenlasten die wegen op de gemeenten en zo de negatieve gevolgen corrigeren van de wet-Daerden', zegt minister Bacquelaine. 'In tegenstelling tot wat de PS tracht te doen geloven, laten de maatregelen die we nemen toe de betaling te garanderen van de lokale pensioenen op lange termijn en vormen ze een welgekomen hulp voor de gemeenten'.

Het is de eerste keer dat de federale staat rechtstreeks bijdraagt aan de vermindering van de pensioenlast van de gemeenten, legt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) uit. Volgens de minister komt de overheid daarmee tegemoet aan een historische eis van de steden en gemeenten. Die zullen echter niet onmiddellijk over het geld kunnen beschikken.Eerst moet daarvoor de wet die het gemengd pensioen invoert, worden goedgekeurd in het parlement. Dat zal ten vroegste begin april kunnen gebeuren, omdat het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) een belangenconflict in het leven heeft geroepen en de behandeling op de lange baan werd geschoven.Minister Bacquelaine merkt op dat de hervormingen die deze legislatuur al plaatsvonden, de groei van de pensioenlasten van de gemeenten al met meer dan 170 miljoen euro per jaar hebben teruggeschroefd. Samen met het nieuwe kb staat de teller op 291 miljoen euro, terwijl de invoering van het gemengd pensioen voor een bijkomende structurele besparing van 1,8 miljoen euro in 2018, 3,4 miljoen euro in 2019, 5,2 miljoen euro in 2020 en 7,1 miljoen euro in 2021 moet zorgen.'Vandaag zal de federale staat voor de eerste keer bijdragen tot de vermindering van de pensioenlasten die wegen op de gemeenten en zo de negatieve gevolgen corrigeren van de wet-Daerden', zegt minister Bacquelaine. 'In tegenstelling tot wat de PS tracht te doen geloven, laten de maatregelen die we nemen toe de betaling te garanderen van de lokale pensioenen op lange termijn en vormen ze een welgekomen hulp voor de gemeenten'.