Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, wordt op 60 jaar belast tegen 10% op het opgebouwde kapitaal. Vanaf 2015 zal de regering Michel I die taks verlagen van 10% naar 8%, waarbij een deel van de taks wel vroeger wordt geïnd tijdens de komende 5 jaar. Maar hoe komt het dat je op 'ongeveer' 10 of 8% belast wordt?

Bij pensioenspaarfondsen

Bij pensioenspaarfondsen betaal je die 10 of 8% op het belegde kapitaal, plus 4,75% rendement (6,25% voor opgebouwd kapitaal voor 1992). Je werkelijk rendement speelt met andere woorden geen rol!

Ter informatie: wie sinds midden de jaren 80 (aanvang pensioensparen) aan pensioensparen doet, zit momenteel rond een jaarlijks rendement van ongeveer 6,8%. De laatste 5 jaar lag het rendement bij de meeste fondsen tussen de 5% en de 7,5%.

Bij pensioenspaarverzekeringen

In dat geval heft men 10 of 8% op het totaal belegde kapitaal, inclusief de gewaarborgde interesten, maar exclusief de winstdeelname (die dus niet belast wordt).

Een pensioenspaarverzekering met een relatief hoog gewaarborgd rendement oogt dus het meest aantrekkelijk, maar is het fiscaal gezien niet. (JA)

Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, wordt op 60 jaar belast tegen 10% op het opgebouwde kapitaal. Vanaf 2015 zal de regering Michel I die taks verlagen van 10% naar 8%, waarbij een deel van de taks wel vroeger wordt geïnd tijdens de komende 5 jaar. Maar hoe komt het dat je op 'ongeveer' 10 of 8% belast wordt?Ter informatie: wie sinds midden de jaren 80 (aanvang pensioensparen) aan pensioensparen doet, zit momenteel rond een jaarlijks rendement van ongeveer 6,8%. De laatste 5 jaar lag het rendement bij de meeste fondsen tussen de 5% en de 7,5%.In dat geval heft men 10 of 8% op het totaal belegde kapitaal, inclusief de gewaarborgde interesten, maar exclusief de winstdeelname (die dus niet belast wordt). Een pensioenspaarverzekering met een relatief hoog gewaarborgd rendement oogt dus het meest aantrekkelijk, maar is het fiscaal gezien niet. (JA)