Zoals veel Belgen doe je al jaren aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering omdat je geen risico's wilt nemen. Bij een pensioenspaarverzekering krijg je een gegarandeerd rendement en als alles goed gaat ook een bonus bovenop.

Je stelt nu echter vast dat je verzekeraar voor nieuwe stortingen nog slechts een gegarandeerd rendement geeft van 1,25%, terwijl er nog verzekeraars zijn met rendementen van 2% of zelfs van uitzonderlijk 2,5%.

Kan je dan gewoon overstappen, want zeker is zeker? Overstappen kan

Een mogelijke oplossing is dat je vanaf het volgende jaar nieuwe premies stort bij een verzekeraar met een hoger gegarandeerd rendement en je je premiebetaling bij je huidige verzekeraar stopzet. Wat je opgebouwde reserves betreft, heb je de keuze.

Ofwel laat je die reserves gewoon staan bij je oude verzekeraar, ofwel draag je ze over naar je nieuwe verzekeraar. Die overdracht kan belastingvrij. Vraag vooraf wel naar de kosten die je verzekeraar daarvoor aanrekent. Stap je over naar een gegarandeerd rendement van bijvoorbeeld 2%, kijk dan ook zeker na hoelang dat rendement gewaarborgd blijft voor de gedane stortingen.

Bij sommige verzekeraars is dat voor slechts één jaar, bij anderen voor acht jaar en bij nog andere verzekeraars is dat voor de volledige looptijd! (JA)

Zoals veel Belgen doe je al jaren aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering omdat je geen risico's wilt nemen. Bij een pensioenspaarverzekering krijg je een gegarandeerd rendement en als alles goed gaat ook een bonus bovenop. Kan je dan gewoon overstappen, want zeker is zeker? Overstappen kanEen mogelijke oplossing is dat je vanaf het volgende jaar nieuwe premies stort bij een verzekeraar met een hoger gegarandeerd rendement en je je premiebetaling bij je huidige verzekeraar stopzet. Wat je opgebouwde reserves betreft, heb je de keuze. Ofwel laat je die reserves gewoon staan bij je oude verzekeraar, ofwel draag je ze over naar je nieuwe verzekeraar. Die overdracht kan belastingvrij. Vraag vooraf wel naar de kosten die je verzekeraar daarvoor aanrekent. Stap je over naar een gegarandeerd rendement van bijvoorbeeld 2%, kijk dan ook zeker na hoelang dat rendement gewaarborgd blijft voor de gedane stortingen. Bij sommige verzekeraars is dat voor slechts één jaar, bij anderen voor acht jaar en bij nog andere verzekeraars is dat voor de volledige looptijd! (JA)