Sinds eind vorig jaar kunnen de meeste Belgen op mypension.be berekenen hoeveel wettelijk pensioen ze krijgen als ze blijven werken tot de leeftijd dat ze met pensioen kunnen. Dat is de eerste pijler van het pensioen. Voor veel mensen valt dat bedrag tegen. Het voorbije jaar heeft de wetgever al extra mogelijkheden gecreëerd om de tweede en de derde pensioenpijler uit te breiden. Die zijn een aanvulling op het wettelijke pensioen. Daar komt binnenkort nog een mogelijkheid bij: wellicht vanaf 2019 zullen alle werknemers recht hebben op een aanvullend pensioen. De regering voert daarvoor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) in.
...