"De regering zal, in nauw overleg met de sociale partners en het Nationaal Pensioencomité, een wettelijke basis met inwerkingtreding ten laatste in het jaar 2030 opstellen voor een puntensysteem voor de pensioenberekening, dat een correcte weerspiegeling van opgebouwde rechten is." Dat staat op bladzijde 32 van het regeerakkoord. Op die wettelijke basis blijft het wachten.
...