De verplichting om elke maand een levensbewijs over te maken om het pensioen te kunnen ontvangen, vervalt. Voortaan geldt een jaarlijkse verplichting. Dat laat de Ombudsdienst Pensioenen weten.

Veel klachten

De Ombudsman Pensioenen kreeg regelmatig klachten over de vereiste om maandelijks een levensbewijs over te maken. De problematiek kwam uitvoerig aan bod in zijn jaarverslag 2015. Een op de vier (23%) klachtendossiers die vorig jaar ingediend werden bij de Ombudsdienst Pensioenen, kwam uit het buitenland, en dat had vooral te maken met gepensioneerde ambtenaren die elke maand een levensbewijs moesten indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).

Door de verplichting kregen gepensioneerde ambtenaren in het buitenland met een niet-Belgische rekening hun pensioen heel vaak te laat uitbetaald. Bovendien bleek het in de praktijk geen sinecure om elke maand een levensbewijs te laten dateren.

Fusie RVP

In het buitenland zijn de ambassades, consulaten, gemeentebesturen en politiediensten bevoegd om levensbewijzen af te leveren. Een levensbewijs mag niet vroeger gedateerd zijn dan de dag waarop het pensioen betaald moet zijn, maar het kon gebeuren dat de bevoegde buitenlandse instanties net op die dag gesloten waren. De pensioengerechtigden konden zo onmogelijk het levensbewijs tijdig laten dateren, wat resulteerde in een te late uitbetaling van de uitkering.

De fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD) wordt nu aangegrepen om komaf te maken met de verplichting van het maandelijkse levensbewijs en tot een harmonisatie te komen.

De gepensioneerde ambtenaren in het buitenland zullen binnenkort maar jaarlijks meer een levensbewijs moeten overmaken, net als de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen en van wie het pensioen eveneens op een buitenlandse rekening wordt gestort. (Belga/NS)

De verplichting om elke maand een levensbewijs over te maken om het pensioen te kunnen ontvangen, vervalt. Voortaan geldt een jaarlijkse verplichting. Dat laat de Ombudsdienst Pensioenen weten. De Ombudsman Pensioenen kreeg regelmatig klachten over de vereiste om maandelijks een levensbewijs over te maken. De problematiek kwam uitvoerig aan bod in zijn jaarverslag 2015. Een op de vier (23%) klachtendossiers die vorig jaar ingediend werden bij de Ombudsdienst Pensioenen, kwam uit het buitenland, en dat had vooral te maken met gepensioneerde ambtenaren die elke maand een levensbewijs moesten indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). Door de verplichting kregen gepensioneerde ambtenaren in het buitenland met een niet-Belgische rekening hun pensioen heel vaak te laat uitbetaald. Bovendien bleek het in de praktijk geen sinecure om elke maand een levensbewijs te laten dateren. In het buitenland zijn de ambassades, consulaten, gemeentebesturen en politiediensten bevoegd om levensbewijzen af te leveren. Een levensbewijs mag niet vroeger gedateerd zijn dan de dag waarop het pensioen betaald moet zijn, maar het kon gebeuren dat de bevoegde buitenlandse instanties net op die dag gesloten waren. De pensioengerechtigden konden zo onmogelijk het levensbewijs tijdig laten dateren, wat resulteerde in een te late uitbetaling van de uitkering. De fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD) wordt nu aangegrepen om komaf te maken met de verplichting van het maandelijkse levensbewijs en tot een harmonisatie te komen. De gepensioneerde ambtenaren in het buitenland zullen binnenkort maar jaarlijks meer een levensbewijs moeten overmaken, net als de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen en van wie het pensioen eveneens op een buitenlandse rekening wordt gestort. (Belga/NS)