De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor het toekennen en betalen van wettelijke pensioenen ('eerste pensioenpijler'), maar speelt ook een bescheiden rol in het beheer van bepaalde aanvullende pensioenen ('tweede pensioenpijler' of 'groepsverzekeringen').

Op 18 december 2017 had het Beheerscomité van de FPD, na het bekijken van alle mogelijke opties voor een behoud van deze activiteit binnen de instelling, beslist om de procedure op te starten voor de verkoop van de tweede pijler-portefeuille van de FPD. Deze portefeuille is onderworpen aan de regels van het zogenaamde Koninklijk besluit 1969 waardoor alle eventuele winsten moeten worden verdeeld onder de aangeslotenen. De verkoop werd ingegeven door de ingewikkeldheid van de regelgeving inzake verzekeringen en door het feit dat de activiteit te beperkt geworden is, luidt het.

Op het Beheerscomité van 28 mei 2018 werden de krachtlijnen voor de verkoop van deze portefeuille goedgekeurd. Dit moet toelaten om de verplichtingen van het verleden te garanderen, en de activiteit voort te zetten in een structuur die voldoet aan alle verplichtingen.

De Federale Pensioendienst (FPD) is verantwoordelijk voor het toekennen en betalen van wettelijke pensioenen ('eerste pensioenpijler'), maar speelt ook een bescheiden rol in het beheer van bepaalde aanvullende pensioenen ('tweede pensioenpijler' of 'groepsverzekeringen').Op 18 december 2017 had het Beheerscomité van de FPD, na het bekijken van alle mogelijke opties voor een behoud van deze activiteit binnen de instelling, beslist om de procedure op te starten voor de verkoop van de tweede pijler-portefeuille van de FPD. Deze portefeuille is onderworpen aan de regels van het zogenaamde Koninklijk besluit 1969 waardoor alle eventuele winsten moeten worden verdeeld onder de aangeslotenen. De verkoop werd ingegeven door de ingewikkeldheid van de regelgeving inzake verzekeringen en door het feit dat de activiteit te beperkt geworden is, luidt het.Op het Beheerscomité van 28 mei 2018 werden de krachtlijnen voor de verkoop van deze portefeuille goedgekeurd. Dit moet toelaten om de verplichtingen van het verleden te garanderen, en de activiteit voort te zetten in een structuur die voldoet aan alle verplichtingen.