Uw kinderen en kleinkinderen zullen uw pensioen betalen. De werkende bevolking draagt een deel van haar loon af om de pensioenen van de bevolking op rust te financieren: zo werkt ons pensioensysteem. Alleen zijn er steeds minder schouders om de steeds zwaardere lasten te dragen. In de jaren negentig waren er nog ongeveer vier werkenden voor elke gepensioneerde, vandaag nog maar drie. En volgens projecties van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zouden er tegen 2060 nog slechts twee werkenden per gepensioneerde overblijven. Er zijn aanpassingen nodig om de kwaliteit van de pensioenen veilig te stellen en het systeem betaalbaar te houden.
...