De hardnekkigheid waarmee het vakbondsfront zich verzet tegen de federale regering - 'sociale horror!' - is uitgemond in een zoveelste nationale betoging. De culminatie van het vakbondsprotest valt samen met de abdicatie van de federale regering.
...