Een aanvullend pensioen voor iedereen was een van de doelstellingen in het regeerakkoord. Maar nog lang niet alle werknemers kunnen daarvoor via hun werkgever sparen. Vanaf 2019 zou iedereen die kans moeten krijgen. Maar het is de vraag of veel mensen die zullen benutten. Er is amper gebruikgemaakt van de mogelijkheid die in 2018 is gec...