Op 1 december ging de nieuwe regeling voor het afkopen van studiejaren van start. Een jaar geleden al kreeg minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) groen licht van de ministerraad om de regularisatie van de studieperiode te harmoniseren voor de drie pensioenstelsels, maar door omstandigheden liep de nieuwe wetgeving enkele maanden vertraging op.
...

Op 1 december ging de nieuwe regeling voor het afkopen van studiejaren van start. Een jaar geleden al kreeg minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) groen licht van de ministerraad om de regularisatie van de studieperiode te harmoniseren voor de drie pensioenstelsels, maar door omstandigheden liep de nieuwe wetgeving enkele maanden vertraging op.Sinds 4,5 maanden kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren gedurende hun hele loopbaan studiejaren doen meetellen in de berekening van hun pensioen als jaren waarin ze gewerkt hebben. Zelfstandigen konden dat al langer. Werknemers konden enkel in de eerste tien jaar na het afstuderen hun studiejaren afkopen. Ambtenaren kregen tot voor kort gratis een diplomabonificatie, tenminste als ze hun diploma nodig hadden om hun beroep uit te oefenen. Zij moesten dus niets afkopen. Hun studiejaren telden automatisch mee als gewerkte jaren.Wie studiejaren wil regulariseren, moet daarvoor een regularisatiebijdrage betalen. Tot 2020 genieten oudere werknemers en zelfstandigen een voordeelprijs waardoor ze tijdelijk de studiejaren vanaf het jaar van hun 20ste verjaardag veel voordeliger kunnen regulariseren. Dat verklaart wellicht waarom er sinds 1 december al 2.875 werknemers een aanvraag tot regularisatie indienden, terwijl er in het oude systeem naar schatting slechts enkele honderden werknemers per jaar een aanvraag indienden. Uit cijfers van de Federale Pensioendienst blijkt dat in 2014 bijvoorbeeld slechts 230 of 0,4 procent van de 56.500 mannen die op pensioen gingen ooit studiejaren hadden geregulariseerd. Bij de vrouwen lag dat percentage nog lager (0,1 procent). Voorlopig betalen alle werknemers en zelfstandigen een vaste prijs van 1500 euro per studiejaar dat ze willen regulariseren, die bovendien fiscaal aftrekbaar is. Na 2020 geldt die vaste prijs enkel nog voor werknemers en zelfstandigen die in de eerste tien jaar na het afstuderen beslissen om te regulariseren. Na die tien jaar betalen werknemers en zelfstandigen een prijs afhankelijk van hun leeftijd. De regularisatiebijdrage in de eerste tien jaar na het afstuderen is nog schappelijk. We spreken over een investering van 1500 euro per jaar. Werknemers en zelfstandigen krijgen daarvoor 266,67 euro bruto extra pensioen in ruil. Let op enkele honderden euro bruto erbij betekent niet per se enkele honderden euro netto erbij. Voor wie na 2020 op latere leeftijd nog studiejaren wil regulariseren wordt het echter een zeer kostelijke affaire.Voor ambtenaren is er bovendien een tijdelijke korting van 15 procent. Ze kunnen tot 2020 tegen een vaste prijs van 1275 euro per studiejaar regulariseren. Het extra pensioen dat dit oplevert voor ambtenaren ligt hoger dan voor werknemers en zelfstandigen. Het is dan ook normaal dat de ambtenaren meer interesse tonen voor het afkopen van studiejaren dan werknemers en zelfstandigen.Een woordvoerder van Bacquelaine merkt op dat de afkopen van de ambtenaren stilaan in een stroomversnelling komen. In de eerste twee maanden van het nieuwe systeem waren er slechts 1.740 aanvragen. Twee maanden later stond de teller op 6.579 aanvragen.De ambtenaren behouden wel de verworven diplomabonificaties voor de voorbije loopbaanjaren, maar bouwen er geen nieuwe meer op. Een ambtenaar die bijvoorbeeld vier jaar heeft gestudeerd en die drie vierde van zijn loopbaan achter de rug heeft, zal nog altijd drie van zijn vier studiejaren gratis krijgen voor de berekening van zijn pensioen.