België behoort tot het koppeloton van vijf landen die in alle stressscenario's volledige dekking van hun verplichtingen weten te handhaven.

Gemiddeld genomen blijkt de Belgische pensioenfondssector ook onder extreem gespannen economische omstandigheden goed stand te houden. "Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de ruime buffers die de betrokken pensioenfondsen aanhouden en/of de aanwezigheid van sterke sponsors (personen die pensioentoezeggingen doen en instaan voor de financiering ervan, nvdr.)", aldus de FSMA.

Veertien landen

De Europese stresstest voor pensioenfondsen werd in 2015 door de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) uitgevoerd in veertien landen met een relevante pensioenmarkt.

Zestien Belgische tweedepijlerpensioenfondsen namen deel aan de pan-Europese oefening, goed voor een representatief staal van 57 procent van de activa onder beheer van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's).

De deelnemende pensioenfondsen werden onderworpen aan twee verschillende stressscenario's waarvan de hypotheses uitgingen van een algemeen verslechterende economische toestand en geopolitieke risico's. Een derde scenario had tot doel het beheer van het langlevenrisico in beeld te brengen door ervan uit te gaan dat de mortaliteitsgraad daalt met 20 procent. (Belga/NS)

België behoort tot het koppeloton van vijf landen die in alle stressscenario's volledige dekking van hun verplichtingen weten te handhaven.Gemiddeld genomen blijkt de Belgische pensioenfondssector ook onder extreem gespannen economische omstandigheden goed stand te houden. "Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de ruime buffers die de betrokken pensioenfondsen aanhouden en/of de aanwezigheid van sterke sponsors (personen die pensioentoezeggingen doen en instaan voor de financiering ervan, nvdr.)", aldus de FSMA. De Europese stresstest voor pensioenfondsen werd in 2015 door de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) uitgevoerd in veertien landen met een relevante pensioenmarkt. Zestien Belgische tweedepijlerpensioenfondsen namen deel aan de pan-Europese oefening, goed voor een representatief staal van 57 procent van de activa onder beheer van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). De deelnemende pensioenfondsen werden onderworpen aan twee verschillende stressscenario's waarvan de hypotheses uitgingen van een algemeen verslechterende economische toestand en geopolitieke risico's. Een derde scenario had tot doel het beheer van het langlevenrisico in beeld te brengen door ervan uit te gaan dat de mortaliteitsgraad daalt met 20 procent. (Belga/NS)