In mei 2014 is in ons land een wet aangenomen die bedrijven verplicht het aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden te harmoniseren. Het gaat in de eerste plaats om de gelijkschakeling van de stortingen die werkgevers doen in groepsverzekeringen of in bedrijfs- en sectorpensioenfondsen. Er mogen verschillen zijn in de manier waarop het geld geïnvesteerd wordt, via verzekeringen of fondsen. Er mag ook een verschil zijn in de uitkomst van de beleggingen, het kapitaal of de rente, maar de inspanningen en de bijdragen van de werkgevers moeten voor arbeiders en bedienden dezelfde zijn. De bedrijven kregen tien jaar de tijd om de ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Daarvan zijn bijna vier jaar verstreken.
...