Uit cijfers die CD&V-kamerlid Sonja Becq opvroeg bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) blijkt dat tussen 2011 en 2014 twee derde van de nieuwe aanvullende pensioenen naar vrouwen gingen en één derde naar mannen. Dat schrijft De Standaard. In 2011 lagen die verhoudingen nog omgekeerd. Ons land telde in 2014 2,4 miljoen mensen met een aanvullend pensioen.

De stijging is voornamelijk te danken aan de socialprofitsector, die een aanvullende pensioenregeling heeft ingevoerd. Een sector waarin veel vrouwen actief zijn.

'Aanvullend pensioen voor iedere sector'

Sonja Becq wil de tweede pensioenpijler veralgemenen naar elke sector en beroepscategorie om de aanvullende pensioenrechten nog evenwichtiger te verspreiden over mannen en vrouwen. 'Het is positief dat een groeiend aantal mensen de kans krijgt om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar er is nog heel wat marge om meer mensen van dit systeem gebruik te laten maken', zegt ze aan de krant.

Toch hangen er donkere wolken boven het aanvullend pensioen. Door de historisch lage rente op overheidsobligaties kunnen de verzekeraars het wettelijke minimumrendement van 3,25 procent niet meer 'verzekeren', waardoor het risico voor een groot deel bij de bedrijven is terechtgekomen. Zij moeten garant staan voor het minimumrendement en moeten extra geld storten wanneer er tekorten opduiken. Dat heeft ook gevolgen voor de pensioenspaarder. De kans is groot dat die minder pensioen zal krijgen. (De Standaard/NS)

Uit cijfers die CD&V-kamerlid Sonja Becq opvroeg bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) blijkt dat tussen 2011 en 2014 twee derde van de nieuwe aanvullende pensioenen naar vrouwen gingen en één derde naar mannen. Dat schrijft De Standaard. In 2011 lagen die verhoudingen nog omgekeerd. Ons land telde in 2014 2,4 miljoen mensen met een aanvullend pensioen. De stijging is voornamelijk te danken aan de socialprofitsector, die een aanvullende pensioenregeling heeft ingevoerd. Een sector waarin veel vrouwen actief zijn. Toch hangen er donkere wolken boven het aanvullend pensioen. Door de historisch lage rente op overheidsobligaties kunnen de verzekeraars het wettelijke minimumrendement van 3,25 procent niet meer 'verzekeren', waardoor het risico voor een groot deel bij de bedrijven is terechtgekomen. Zij moeten garant staan voor het minimumrendement en moeten extra geld storten wanneer er tekorten opduiken. Dat heeft ook gevolgen voor de pensioenspaarder. De kans is groot dat die minder pensioen zal krijgen. (De Standaard/NS)