Levensverzekeraars zien nieuwe groeikansen

Levensverzekeraars zien nieuwe groeikansen

Na enkele moeilijke jaren zit de verkoop van levensverzekeringen weer in de lift. En de ommekeer zou weleens structureel kunnen ...

'85 keer maandloon sparen nodig om levenstandaard te behouden na pensioen'

'85 keer maandloon sparen nodig om levenstandaard te behouden na pensioen'

Wie na zijn pensionering zijn levensstandaard wil behouden, moet tegen dan best 85 keer zijn nettomaandloon bijeengespaard hebben. Dat kan via het aanvullend pensioen via de werkgever, het pensioensparen en vooral het sparen zonder fiscaal voordeel. Dat becijferde HR-bedrijf Mercer.

'We mogen het halftijds pensioen niet overhaast invoeren'

'We mogen het halftijds pensioen niet overhaast invoeren'

De federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), hoopt uiterlijk in januari 2020 en op zijn vroegst in juli 2019 een halftijds pensioen in te voeren. Specialisten vinden dat de minister de kar voor het paard spant en dat eerst een ingrijpendere hervorming van het pensioen nodig is.

'Complexe pensioenmaatregelen zijn maat voor niets'

'Complexe pensioenmaatregelen zijn maat voor niets'

Ilse De Witte - 'De goede bedoelingen van het extra individueel pensioensparen worden overschaduwd door de complexiteit.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers komt eraan

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers komt eraan

Wellicht vanaf 2019 kunnen ook werknemers zonder groepsverzekering via hun werkgever beginnen te sparen voor een aanvullend pensioen. Die maatregel komt boven op de extra mogelijkheden voor het individuele pensioensparen.