Uit de peiling blijkt vooral dat de bankensector bij de Belgen met een groot imagoprobleem zitten. Marc Dumoulin, topman van onderzoeksbureau Dedicated, dat mee zijn schouders onder de peiling zette, spreekt van een 'catastrofaal' imago. Vooral BNP Paribas Fortis en Belfius, twee banken die in de nasleep van de crisis door de staat moesten worden ondersteund, zijn kop van jut. De ondervraagden mogen dan wel min of meer tevreden zijn over de dienstverlening van de financiële instellingen, over de transparantie en de manier waarop de banken geleid worden, is zeven op de tien ondervraagden ronduit ontevreden. Dezelfde mening zijn de geënquêteerden toegedaan wanneer het gaat over de manier waarop banken gecontroleerd worden. De ondervraagden zijn ook streng voor de maatregelen die sinds 2008 werden genomen om de bankencrisi te bedwingen. Slechts 27 procent van de ondervraagden vindt dat de regering voldoende maatregelen heeft genomen om de bankensector te controleren. De meeste ondervraagden zijn van mening dat de getroffen maatregelen niet verregaand genoeg zijn. Vlaamse respondenten zouden iets minder streng zijn in hun oordeel dan respondenten uit Brussel en Wallonië, maar groot zijn die verschillen niet. Een op de tien ondervraagden geeft aan erg geleden te hebben onder de crisis, 22 procent geeft aan er min of meer de gevolgen van te hebben ondervonden. (Belga)

Uit de peiling blijkt vooral dat de bankensector bij de Belgen met een groot imagoprobleem zitten. Marc Dumoulin, topman van onderzoeksbureau Dedicated, dat mee zijn schouders onder de peiling zette, spreekt van een 'catastrofaal' imago. Vooral BNP Paribas Fortis en Belfius, twee banken die in de nasleep van de crisis door de staat moesten worden ondersteund, zijn kop van jut. De ondervraagden mogen dan wel min of meer tevreden zijn over de dienstverlening van de financiële instellingen, over de transparantie en de manier waarop de banken geleid worden, is zeven op de tien ondervraagden ronduit ontevreden. Dezelfde mening zijn de geënquêteerden toegedaan wanneer het gaat over de manier waarop banken gecontroleerd worden. De ondervraagden zijn ook streng voor de maatregelen die sinds 2008 werden genomen om de bankencrisi te bedwingen. Slechts 27 procent van de ondervraagden vindt dat de regering voldoende maatregelen heeft genomen om de bankensector te controleren. De meeste ondervraagden zijn van mening dat de getroffen maatregelen niet verregaand genoeg zijn. Vlaamse respondenten zouden iets minder streng zijn in hun oordeel dan respondenten uit Brussel en Wallonië, maar groot zijn die verschillen niet. Een op de tien ondervraagden geeft aan erg geleden te hebben onder de crisis, 22 procent geeft aan er min of meer de gevolgen van te hebben ondervonden. (Belga)