Gemeentebesturen zijn verplicht om de bedienaars van de erediensten een woonst te verschaffen. Die verplichting is via de Code Napoléon in de Belgische wetgeving opgenomen. De betrokken gebouwen zijn echter vaak veel te groot voor de huidige populatie van priesters. Daarom zal slechts een deel van het pand dat ze daadwerkelijk gebruiken voor hun persoonlijke doeleinden in aanmerking worden genomen voor de berekening van het fiscaal voordeel. Delen van het gebouw die worden gebruikt als bijvoorbeeld vergaderzalen worden sowieso niet meegenomen in die berekening. Het voordeel van alle aard voor een priester die alleen leeft, kan concreet worden vastgesteld op basis van het kadastraal inkomen van een kleine woning of een klein appartement met één slaapkamer gelegen in de buurt van de pastorie of, bij gebrek hieraan, in een aangrenzende wijk, stelt Financiën in een recente circulaire. Het kadastraal inkomen geeft de netto-huurwaarde van een pand weer. (Belga)

Gemeentebesturen zijn verplicht om de bedienaars van de erediensten een woonst te verschaffen. Die verplichting is via de Code Napoléon in de Belgische wetgeving opgenomen. De betrokken gebouwen zijn echter vaak veel te groot voor de huidige populatie van priesters. Daarom zal slechts een deel van het pand dat ze daadwerkelijk gebruiken voor hun persoonlijke doeleinden in aanmerking worden genomen voor de berekening van het fiscaal voordeel. Delen van het gebouw die worden gebruikt als bijvoorbeeld vergaderzalen worden sowieso niet meegenomen in die berekening. Het voordeel van alle aard voor een priester die alleen leeft, kan concreet worden vastgesteld op basis van het kadastraal inkomen van een kleine woning of een klein appartement met één slaapkamer gelegen in de buurt van de pastorie of, bij gebrek hieraan, in een aangrenzende wijk, stelt Financiën in een recente circulaire. Het kadastraal inkomen geeft de netto-huurwaarde van een pand weer. (Belga)