Een woninginbraak is doorgaans niet langer verzekerd als iemand meer dan zestig of negentig dagen onafgebroken van huis is. De verzekeraars vinden namelijk dat de kans op inbraak dan gevoelig toeneemt. Een mogelijke oplossing kan zijn om iemand aan te duiden die tijdens uw afwezigheid op het huis let. Sommige verzekeraars geven ook de mogelijkheid om diefstal in een onbewoond pand toch te verzekeren mits betaling van een bijpremie. Een ander probleem volgt de verzekering tegen waterschade. Wie tijdens de winter tijdelijk verhuist, moet zijn voorzorgen nemen. Dit betekent onder meer het afdekken van vorstgevoelige leidingen. Anders kan de bewoner nalatigheid worden verweten. Voor de auto is er dan doorgaans geen probleem. De Belgische verzekering dekt ook de Zuid-Europese landen. Let wel op als u het grootste deel van het jaar in het buitenland zou verblijven. In dat geval moet u hem daar inschrijven. (Belga)

Een woninginbraak is doorgaans niet langer verzekerd als iemand meer dan zestig of negentig dagen onafgebroken van huis is. De verzekeraars vinden namelijk dat de kans op inbraak dan gevoelig toeneemt. Een mogelijke oplossing kan zijn om iemand aan te duiden die tijdens uw afwezigheid op het huis let. Sommige verzekeraars geven ook de mogelijkheid om diefstal in een onbewoond pand toch te verzekeren mits betaling van een bijpremie. Een ander probleem volgt de verzekering tegen waterschade. Wie tijdens de winter tijdelijk verhuist, moet zijn voorzorgen nemen. Dit betekent onder meer het afdekken van vorstgevoelige leidingen. Anders kan de bewoner nalatigheid worden verweten. Voor de auto is er dan doorgaans geen probleem. De Belgische verzekering dekt ook de Zuid-Europese landen. Let wel op als u het grootste deel van het jaar in het buitenland zou verblijven. In dat geval moet u hem daar inschrijven. (Belga)