Werkgevers hebben er sinds deze maand een nieuwe reden bij om uitzendarbeiders aan te trekken. Naast de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer en een inzet wegens een uitzonderlijke vermeerdering van werk kunnen ze via uitzendarbeid nu ook mensen de kans geven hun kunnen te tonen. De reglementering spreekt in dat geval van het motief 'instroom'. Per vacature zal de gebruiker maximum drie uitzendkrachten mogen proberen, waarbij elke uitzendkracht niet meer dan zes maanden tewerkgesteld mag worden. In totaal mag er per vacature gedurende maximum negen maanden met een uitzendkracht onder het motief 'instroom' gewerkt worden. Beslist de werkgever de uitzendkracht niet aan te werven, dan is hij verplicht hem mee te delen waarom hij dat niet doet. Werft de werkgever de uitzendkracht wel aan, dan telt de periode die hij met het motief 'instroom' als uitzendkracht werkte mee voor de berekening van zijn anciënniteit. De periode zal overigens worden afgetrokken van de proefperiode die hij moet doormaken vooraleer hij een definitief contract vast heeft. Werft de werkgever een uitzendkracht aan die via een ander motief werd tewerkgesteld, dan telt de periode van uitzendwerk niet mee in de berekening van de anciënniteit. (Belga)

Werkgevers hebben er sinds deze maand een nieuwe reden bij om uitzendarbeiders aan te trekken. Naast de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer en een inzet wegens een uitzonderlijke vermeerdering van werk kunnen ze via uitzendarbeid nu ook mensen de kans geven hun kunnen te tonen. De reglementering spreekt in dat geval van het motief 'instroom'. Per vacature zal de gebruiker maximum drie uitzendkrachten mogen proberen, waarbij elke uitzendkracht niet meer dan zes maanden tewerkgesteld mag worden. In totaal mag er per vacature gedurende maximum negen maanden met een uitzendkracht onder het motief 'instroom' gewerkt worden. Beslist de werkgever de uitzendkracht niet aan te werven, dan is hij verplicht hem mee te delen waarom hij dat niet doet. Werft de werkgever de uitzendkracht wel aan, dan telt de periode die hij met het motief 'instroom' als uitzendkracht werkte mee voor de berekening van zijn anciënniteit. De periode zal overigens worden afgetrokken van de proefperiode die hij moet doormaken vooraleer hij een definitief contract vast heeft. Werft de werkgever een uitzendkracht aan die via een ander motief werd tewerkgesteld, dan telt de periode van uitzendwerk niet mee in de berekening van de anciënniteit. (Belga)