Het overlevingspensioen kon al een tijdje worden gecombineerd met een aantal uitkeringen. Het ging om werkloosheid met bedrijfstoeslag (het aloude brugpensioen), met werkloosheidsuitkeringen en met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. De cumulatie kan gedurende twaalf maanden. Die maanden hoeven evenwel niet aaneengesloten te zijn. Voor een cumulatie met tijdskrediet stelde zich wel een probleem. De reglementering op het tijdskrediet was immers niet aangepast, zodat in het kader van een overlevingspensioen, enkel tijdskrediet zonder onderbrekingsuitkeringen kon genomen worden. Sinds 1 juli 2014 is de regeling evenwel aangepast. Voortaan kunnen mensen met een overlevingspensioen dit combineren met tijdskrediet, weliswaar ook met een maximum van twaalf maanden. Die twaalf maanden worden wel verminderd met het aantal maanden waarin de betrokkene al cumuleerde met andere uitkeringen. Het bedrag van het pensioen wordt in geval van cumulatie echter op jaarbasis beperkt 7.934,87 euro. Na de periode van twaalf maanden moet de betrokkene kiezen tussen het overlevingspensioen en de andere uitkeringen. (Belga)

Het overlevingspensioen kon al een tijdje worden gecombineerd met een aantal uitkeringen. Het ging om werkloosheid met bedrijfstoeslag (het aloude brugpensioen), met werkloosheidsuitkeringen en met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. De cumulatie kan gedurende twaalf maanden. Die maanden hoeven evenwel niet aaneengesloten te zijn. Voor een cumulatie met tijdskrediet stelde zich wel een probleem. De reglementering op het tijdskrediet was immers niet aangepast, zodat in het kader van een overlevingspensioen, enkel tijdskrediet zonder onderbrekingsuitkeringen kon genomen worden. Sinds 1 juli 2014 is de regeling evenwel aangepast. Voortaan kunnen mensen met een overlevingspensioen dit combineren met tijdskrediet, weliswaar ook met een maximum van twaalf maanden. Die twaalf maanden worden wel verminderd met het aantal maanden waarin de betrokkene al cumuleerde met andere uitkeringen. Het bedrag van het pensioen wordt in geval van cumulatie echter op jaarbasis beperkt 7.934,87 euro. Na de periode van twaalf maanden moet de betrokkene kiezen tussen het overlevingspensioen en de andere uitkeringen. (Belga)