Volgens art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek wordt de overheid 'vermoed' aansprakelijk te zijn voor de gebrekkige zaak die zij onder haar bewaring heeft. Zelfs als zij niet op de hoogte was van het gebrek en zelfs als dat gebrek niet aan de overheid als bewaarder te verwijten valt, stelt de rechtbijstandsverzekeraar DAS.

Je moet als slachtoffer bewijzen dat de schade aan je voertuig of fiets te wijten is aan de slechte staat van het wegdek. Zonder bewijs is het immers moeilijk om de overheid te laten veroordelen. Er kan dan alleen op basis van vermoedens worden gewerkt, maar dat is veel minder sterk. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of de staat van de weg een abnormaal kenmerk vertoont en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De overheid zal daarbij ook proberen om het vermoeden van aansprakelijkheid te ontkennen.

Bijvoorbeeld door te wijzen op verkeersborden die een slechte toestand van de weg aanduiden. In dit geval werd de bestuurder verwittigd en diende hij zijn gedrag aan te passen. Ook zal de overheid proberen aan te duiden dat de bestuurder een stuurfout maakte. Het komt er dus ook op aan om de totstandkoming van de schade goed te beschrijven. (Belga)

Volgens art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek wordt de overheid 'vermoed' aansprakelijk te zijn voor de gebrekkige zaak die zij onder haar bewaring heeft. Zelfs als zij niet op de hoogte was van het gebrek en zelfs als dat gebrek niet aan de overheid als bewaarder te verwijten valt, stelt de rechtbijstandsverzekeraar DAS. Je moet als slachtoffer bewijzen dat de schade aan je voertuig of fiets te wijten is aan de slechte staat van het wegdek. Zonder bewijs is het immers moeilijk om de overheid te laten veroordelen. Er kan dan alleen op basis van vermoedens worden gewerkt, maar dat is veel minder sterk. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of de staat van de weg een abnormaal kenmerk vertoont en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De overheid zal daarbij ook proberen om het vermoeden van aansprakelijkheid te ontkennen.Bijvoorbeeld door te wijzen op verkeersborden die een slechte toestand van de weg aanduiden. In dit geval werd de bestuurder verwittigd en diende hij zijn gedrag aan te passen. Ook zal de overheid proberen aan te duiden dat de bestuurder een stuurfout maakte. Het komt er dus ook op aan om de totstandkoming van de schade goed te beschrijven. (Belga)