De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt betaald aan de overlevende echtgenoot als die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen, en dus jonger was dan 48 in 2021.

Volgens de nieuwe regels wordt de duur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen verlengd van de huidige 12 maanden tot 18 maanden voor overlevende echtgenoten indien er op het ogenblik van het overlijden geen kinderen ten laste zijn. Indien er wel een kind ten laste is van 13 jaar of ouder, wordt de periode verlengd van de huidige 24 maanden tot 36 maanden. Is dat kind op het moment van overlijden nog geen 13 jaar oud, dan worden de huidige 24 maanden verlengd tot 48 maanden. Dat geldt ook indien er een gehandicapt kind ten laste is of indien er een postuum kind wordt geboren binnen 300 dagen na het overlijden.

Minister Clarinval wijst erop dat: 'het verlies van een echtgenoot vaak gepaard gaat met een inkomensverlies bovenop de immense pijn. Om dit inkomensverlies te compenseren, zullen deze weduwen en weduwnaars van zelfstandigen dankzij de verlenging van de overgangsuitkering zichzelf en hun gezin gedurende een langere periode kunnen onderhouden.'

De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt betaald aan de overlevende echtgenoot als die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen, en dus jonger was dan 48 in 2021.Volgens de nieuwe regels wordt de duur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen verlengd van de huidige 12 maanden tot 18 maanden voor overlevende echtgenoten indien er op het ogenblik van het overlijden geen kinderen ten laste zijn. Indien er wel een kind ten laste is van 13 jaar of ouder, wordt de periode verlengd van de huidige 24 maanden tot 36 maanden. Is dat kind op het moment van overlijden nog geen 13 jaar oud, dan worden de huidige 24 maanden verlengd tot 48 maanden. Dat geldt ook indien er een gehandicapt kind ten laste is of indien er een postuum kind wordt geboren binnen 300 dagen na het overlijden.Minister Clarinval wijst erop dat: 'het verlies van een echtgenoot vaak gepaard gaat met een inkomensverlies bovenop de immense pijn. Om dit inkomensverlies te compenseren, zullen deze weduwen en weduwnaars van zelfstandigen dankzij de verlenging van de overgangsuitkering zichzelf en hun gezin gedurende een langere periode kunnen onderhouden.'