Uit de enquête bleek dat voor bijna de helft van de ondernemers de waardebepaling van het bedrijf een probleem vormt bij overdracht. Slechts 20% van de respondenten kent de waarde van zijn onderneming, 48% denkt die bij benadering te kunnen bepalen. Het grootste probleem bij de opvolging blijft voor 36% het vinden van een opvolger. Volgens de enquête beschouwen bijna vier op de tien ondernemers financiering als een moeilijkheid. Ook vergunningen, subsidies, personeelsproblemen en juridische vraagstukken worden genoemd als knelpunten.Het motief om het bedrijf te verkopen of over te laten is voor meer dan de helft het bereiken van de pensioenleeftijd. Voor 25% is een verkoop het gevolg van gezondheidsproblemen. Nog een vijfde zegt dat er enkel verkocht wordt als er geen opvolger is.Ondernemers zijn vooralsnog niet veel bezig met overdracht. "Bij overdracht komt emotie kijken, veel bedrijfsleiders stellen dat zo lang mogelijk uit," klink het bij Unizo. Nochtans biedt de organisatie de mogelijkhedi om beroep te doen op een overnamecoach, die zowel overnemers als overlaters. Ondernemers die wel actief bezig zijn met overdracht, betrekken in 61% van de gevallen een professionele adviseur, 36% heeft het opvolgingsplan besproken met de kinderen en 4 op tien heeft de opvolger al effectief aangeduid. (Belga)

Uit de enquête bleek dat voor bijna de helft van de ondernemers de waardebepaling van het bedrijf een probleem vormt bij overdracht. Slechts 20% van de respondenten kent de waarde van zijn onderneming, 48% denkt die bij benadering te kunnen bepalen. Het grootste probleem bij de opvolging blijft voor 36% het vinden van een opvolger. Volgens de enquête beschouwen bijna vier op de tien ondernemers financiering als een moeilijkheid. Ook vergunningen, subsidies, personeelsproblemen en juridische vraagstukken worden genoemd als knelpunten.Het motief om het bedrijf te verkopen of over te laten is voor meer dan de helft het bereiken van de pensioenleeftijd. Voor 25% is een verkoop het gevolg van gezondheidsproblemen. Nog een vijfde zegt dat er enkel verkocht wordt als er geen opvolger is.Ondernemers zijn vooralsnog niet veel bezig met overdracht. "Bij overdracht komt emotie kijken, veel bedrijfsleiders stellen dat zo lang mogelijk uit," klink het bij Unizo. Nochtans biedt de organisatie de mogelijkhedi om beroep te doen op een overnamecoach, die zowel overnemers als overlaters. Ondernemers die wel actief bezig zijn met overdracht, betrekken in 61% van de gevallen een professionele adviseur, 36% heeft het opvolgingsplan besproken met de kinderen en 4 op tien heeft de opvolger al effectief aangeduid. (Belga)