Voor horeca-uitbaters die soms koffietafels of rouwmaaltijden organiseren kan de versoepeling belangrijk zijn. De bijeenkomsten worden immers besteld door de erfgenamen. Maar die krijgen sinds 1 juli 2012 maar met vertraging toegang tot de erfenis van de overledene. Notarissen die verzocht worden om een akte of een attest van erfopvolging uit te schrijven, moeten sindsdien eerst de fiscus, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) daarvan op hoogte brengen. Die krijgen dan twaalf werkdagen om te kijken of de erflater of de erfgenamen nog fiscale of sociale schulden hebben. Pas na de controle en eventuele aanzuiveringen van die schulden kan een verdeling van de erfenis plaatsvinden. Aangezien de koffietafel vaak betaald wordt door de erfgenamen, betekende deze nieuwe regel dat de rekening van de koffietafels of rouwmaaltijden in de praktijk slechts vaak zou betaald worden nadat de controle had plaatsgevonden én alle fiscale en sociale schulden eerst werden aangezuiverd.. Om dat te voorkomen, is de catering bij begrafenissen (rouwmaaltijden) sinds kort opgenomen in de officiële lijst van bevoorrechte kosten. Daardoor kunnen ze vooruitbetaald worden, nog vooraleer er een attest of akte van eropvolging is afgegeven. Let wel: de afrekeningen van de rouwmaaltijd mogen dan geen andere diensten of producten vermelden. (ANA)

Voor horeca-uitbaters die soms koffietafels of rouwmaaltijden organiseren kan de versoepeling belangrijk zijn. De bijeenkomsten worden immers besteld door de erfgenamen. Maar die krijgen sinds 1 juli 2012 maar met vertraging toegang tot de erfenis van de overledene. Notarissen die verzocht worden om een akte of een attest van erfopvolging uit te schrijven, moeten sindsdien eerst de fiscus, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) daarvan op hoogte brengen. Die krijgen dan twaalf werkdagen om te kijken of de erflater of de erfgenamen nog fiscale of sociale schulden hebben. Pas na de controle en eventuele aanzuiveringen van die schulden kan een verdeling van de erfenis plaatsvinden. Aangezien de koffietafel vaak betaald wordt door de erfgenamen, betekende deze nieuwe regel dat de rekening van de koffietafels of rouwmaaltijden in de praktijk slechts vaak zou betaald worden nadat de controle had plaatsgevonden én alle fiscale en sociale schulden eerst werden aangezuiverd.. Om dat te voorkomen, is de catering bij begrafenissen (rouwmaaltijden) sinds kort opgenomen in de officiële lijst van bevoorrechte kosten. Daardoor kunnen ze vooruitbetaald worden, nog vooraleer er een attest of akte van eropvolging is afgegeven. Let wel: de afrekeningen van de rouwmaaltijd mogen dan geen andere diensten of producten vermelden. (ANA)