Het is trouwens niet de eerste ingreep dit jaar om een aantal pensioenen te verhogen. Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen (bij gemengde loopbanen) was er vanaf 1 januari een verhoging met 2,51 procent voor de gezinspensioenen en met 0,80 procent voor de pensioenen van de alleenstaanden en de overlevingspensioenen. En in mei steeg het vakantiegeld met 3,43 procent. Bovendien kwam er voor de laagste pensioenen een extraatje. Normaal mag het vakantiegeld immers niet hoger liggen dan het pensioen zelf. Daardoor zitten ze rap aan het plafond. Om dat op te vangen, kregen de betrokkenen dit jaar een supplement van 8,6 procent, waarbij het totaalbedrag (vakantiegeld + supplement) niet groter mocht zijn dan het maximaal toekenbaar bedrag van het vakantiegeld. Die laatste maatregel kwam vooral ten goede aan vrouwen die wegens hun keuze voor gezinstaken geen volledige beroepsloopbaan hebben uitgebouwd. (Belga)

Het is trouwens niet de eerste ingreep dit jaar om een aantal pensioenen te verhogen. Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen (bij gemengde loopbanen) was er vanaf 1 januari een verhoging met 2,51 procent voor de gezinspensioenen en met 0,80 procent voor de pensioenen van de alleenstaanden en de overlevingspensioenen. En in mei steeg het vakantiegeld met 3,43 procent. Bovendien kwam er voor de laagste pensioenen een extraatje. Normaal mag het vakantiegeld immers niet hoger liggen dan het pensioen zelf. Daardoor zitten ze rap aan het plafond. Om dat op te vangen, kregen de betrokkenen dit jaar een supplement van 8,6 procent, waarbij het totaalbedrag (vakantiegeld + supplement) niet groter mocht zijn dan het maximaal toekenbaar bedrag van het vakantiegeld. Die laatste maatregel kwam vooral ten goede aan vrouwen die wegens hun keuze voor gezinstaken geen volledige beroepsloopbaan hebben uitgebouwd. (Belga)