Kleine ondernemingen die investeerden hadden tot 2006 recht op een investeringsaftrek voor gewone investeringen. Dat betekende dat ze hun belastbare winst mochten verminderen met een percentage op de gedane investeringen en zo minder belastingen moesten betalen. In 2006 werd het systeem voor gewone investeringen afgeschaft voor bedrijven. Dat kwam omdat de notionele investeringsaftrek in de plaats kwam. Alleen heel specifieke investeringen als energiebesparende initiatieven en octrooien konden er nog van genieten. Veel kleine ondernemingen maken echter geen gebruik van die notionele investeringsaftrek. Daarom wordt het oude systeem weer ingevoerd. Voorlopig gebeurt dat alleen voor 2014 en 2015, al kan het nadien eventueel nog worden verlengd. De investeringsaftrek mag echter niet worden gecombineerd met de notionele investeringsaftrek. Ook mag hij alleen worden toegepast op investeringen die het economische doel van de onderneming dienen. Investeringen voor een toekomstige activiteit komen eveneens in aanmerking voor de fiscale maatregel. Voor zelfstandigen werd het systeem van de investeringsaftrek steeds behouden. Zij mogen hun belastbare winst momenteel met 4,5 procent van de gedane investeringen verminderen. (Belga)

Kleine ondernemingen die investeerden hadden tot 2006 recht op een investeringsaftrek voor gewone investeringen. Dat betekende dat ze hun belastbare winst mochten verminderen met een percentage op de gedane investeringen en zo minder belastingen moesten betalen. In 2006 werd het systeem voor gewone investeringen afgeschaft voor bedrijven. Dat kwam omdat de notionele investeringsaftrek in de plaats kwam. Alleen heel specifieke investeringen als energiebesparende initiatieven en octrooien konden er nog van genieten. Veel kleine ondernemingen maken echter geen gebruik van die notionele investeringsaftrek. Daarom wordt het oude systeem weer ingevoerd. Voorlopig gebeurt dat alleen voor 2014 en 2015, al kan het nadien eventueel nog worden verlengd. De investeringsaftrek mag echter niet worden gecombineerd met de notionele investeringsaftrek. Ook mag hij alleen worden toegepast op investeringen die het economische doel van de onderneming dienen. Investeringen voor een toekomstige activiteit komen eveneens in aanmerking voor de fiscale maatregel. Voor zelfstandigen werd het systeem van de investeringsaftrek steeds behouden. Zij mogen hun belastbare winst momenteel met 4,5 procent van de gedane investeringen verminderen. (Belga)