Wie tijdelijk werkloos is, ontvangt nu 75 ontvangt van zijn loon indien hij gezinshoofd is. In het andere geval krijgt hij 70 procent. Vanaf Nieuwjaar ontvangt iedereen 75 procent indien hij tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgt. Volgt de werknemer tijdens die periode geen opleiding, dan is de vergoeding lager. Bij gezinshoofden en alleenstaanden bedraagt ze nog maar 70 procent van het loon, bij de anderen tot 65 procent. Als compensatie wordt de verplichte tegemoetkoming van de werkgever verdubbeld tot 4 euro per dag voor arbeiders en tot 10 euro per dag voor bedienden. Tegelijk wil de fiscus ook iets sneller een voorschot. De bedrijfsvoorheffing op de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt opgetrokken van 20 procent naar 26,75 procent. Dat zorgt dan weer voor een daling van het uitbetaalde bedrag. (MVL)

Wie tijdelijk werkloos is, ontvangt nu 75 ontvangt van zijn loon indien hij gezinshoofd is. In het andere geval krijgt hij 70 procent. Vanaf Nieuwjaar ontvangt iedereen 75 procent indien hij tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgt. Volgt de werknemer tijdens die periode geen opleiding, dan is de vergoeding lager. Bij gezinshoofden en alleenstaanden bedraagt ze nog maar 70 procent van het loon, bij de anderen tot 65 procent. Als compensatie wordt de verplichte tegemoetkoming van de werkgever verdubbeld tot 4 euro per dag voor arbeiders en tot 10 euro per dag voor bedienden. Tegelijk wil de fiscus ook iets sneller een voorschot. De bedrijfsvoorheffing op de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt opgetrokken van 20 procent naar 26,75 procent. Dat zorgt dan weer voor een daling van het uitbetaalde bedrag. (MVL)