'Wanneer worden de townships voor mensen met een handicap gesloten?'

Vrije Tribune - 'De meeste mensen die wij als bijstandsorganisatie ondersteunen weten eigenlijk niet dat ze een persoonsvolgend budget hebben. Laat staan dat ze weten en begrijpen waarvoor ze het allemaal kunnen gebruiken.' Dat zegt Koenraad Depauw, strategisch adviseur van Onafhankelijk leven vzw, waar hij tot voor kort algemeen directeur was.

'ING past haar eigen duurzaamheidsbeleid niet toe'

Vrije Tribune - 'Op papier heeft ING een uitgebreid beleid wat betreft de financiering van risicosectoren, waaronder die van de palmolie. In de praktijk blijft van dat beleid maar weinig over.' Dat zeggen Sebastien Mortier, (FairFin), Danielle van Oijen (Milieudefensie) en Florence Kroff (FIAN Belgium).

'Maak de wereld beter, word aandeelhouder'

Michel Buysschaert - Uit recent onderzoek blijkt dat duurzaamheid wel degelijk invloed heeft op de beleggingsbeslissingen van fondsbeheerders. Dat zegt Michel Buysschaert, Voorzitter van het Managementcomité bij Van Lanschot België.

'Het is tijd om BNP Paribas te wijzen op haar falend investeringsbeleid'

Sébastien Mortier & Pieter Teirlinck - Sébastien Mortier (FairFin) en Pieter Teirlinck (Vrede vzw) bekritiseren BNP Paribas omdat de bank 'het onderhoud en de modernisering van het meest controversiële wapen ter wereld actief financiert', het kernwapen. 'Jammer genoeg staat BNP Paribas daarin niet alleen.'

'De taxshift is een taxcut en dat is maar goed ook'

Alain Mouton - 'Het is vooral een goede zaak dat de taxshift de facto een belastingverlaging is. Het enige probleem is dat de regering die belastingverlaging onvoldoende gecompenseerd heeft met een daling van de overheidsuitgaven. Die schommelen nog altijd rond een te hoge 50 procent van het bbp.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'Complexe pensioenmaatregelen zijn maat voor niets'

Ilse De Witte - 'De goede bedoelingen van het extra individueel pensioensparen worden overschaduwd door de complexiteit.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

'Donkere wolken vormen zich boven de financiële markten'

Andy Langenkamp - Het mag buiten dan warm zijn, boven de financiële markten pakken zich grijze wolken samen. De macht van Amerika brokkelt af, Europa is verdeeld en de Chinese groei zwakt af. Beleggers en investeerders zien door de bomen het geopolitieke risicobos niet meer. Dat zegt Andy Langenkamp, senior politiek analist bij ICC Consultants en ECR Research.

'We zullen nog met weemoed terugdenken aan het migratiedebat'

Jasper Vekeman - In een wereld waarin het geopolitieke evenwicht wankelt en handelsoorlogen dreigen, wachten nog andere belangrijke uitdagingen dan migratie. Dat zegt Trends-redacteur Jasper Vekeman.

'Weg met de diabolotaks'

Vrije Tribune - Het zijn de treinreizigers die betalen voor het ontlasten van het wegennet. Dat zeggen federaal parlementslid Stefaan Van Hecke en Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu in Vlaams-Brabant.

'Beleggers liggen niet wakker van duurzaamheid, wel van rendement'

Steven De Punt - Voor beleggers geldt meestal maar één ding: rendement. Hoe dat wordt behaald, is van secundair belang. Ecologie en duurzaamheid zijn oké, maar enkel als er ook rendement aan kan worden gekoppeld. Dat zegt Steven De Punt van Fortuna Financial Group.

'Dubbel stemrecht verkracht het principe 'one share, one vote''

Bernard Thuysbaert - De verankering van een bedrijf kan perfect zonder dubbel stemrecht. Je moet niet absoluut 50 procent plus één aandeel in handen hebben om een beursgenoteerde onderneming aan te sturen. Dat zegt Bernard Thuysbaert, managing partner Deminor.

'Belgische start-ups kunnen het succes van Adyen moeilijk imiteren'

Stijn Fockedey - Dat Belgische start-ups niet doorgroeien tot succesvolle en onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven komt door een gebrek aan macht en niet door een gebrek aan ambitie. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

'Brugpensioen op 56 jaar blijft een schande'

Alain Mouton - 'Bij herstructureringen en bij bedrijven in moeilijkheden blijft brugpensioen op 56 jaar mogelijk, wat een regelrechte schande is in een periode dat duizenden vacatures openstaan.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'België heeft zijn beperkte fiscale troeven verkwanseld'

Anton Van Zantbeek - 'Of het gaat over de rijkentaks, de kaaimantaks, de karaattaks, de effectentaks, de speculatietaks of de domme accijnsverhogingen, we slaan de bal altijd mis.' Dat zegt Anton van Zantbeek, advocaat van Rivus en professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

'De Nationale Bank waarschuwt voor haar eigen beleid'

Patrick Claerhout - 'De centrale banken moeten beseffen dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de soepele kredietverstrekking.' Dat zegt Trends-redacteur Patrick Claerhout.

'De pensioencommissie is ook een belastingcommissie'

Marc De Vos (UGent) - Wie de regering selectiviteit verwijt, moet toegeven dat de pensioencommissie ook een belastingcommissie is: om haar visie in praktijk te brengen is een belastingverhoging nodig. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.

'De pensioenhervorming moet dringend worden voortgezet'

Alain Mouton - 'De vakbonden betogen vandaag tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. De pensioenhervormingen die de centrumrechtse coalitie heeft doorgevoerd, zijn nochtans niet indrukwekkend. Om het stelsel betaalbaar en billijk te houden, dringen vier maatregelen zich op.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'Veel beleggers in cryptomunten hebben geen idee of en hoe hun winst belast wordt'

Vrije Tribune - 'De hoge toppen die de bitcoin en andere virtuele munten scheren, hebben ook de aandacht van de Belgische fiscus getrokken. Het fiscale kader rond cryptomunten staat evenwel nog niet op punt en veel beleggers hebben geen idee of in hun concrete situatie sprake kan zijn van belastbaarheid.' Dat zegt David Mussche, van Mythra Fiscale Advocaten.

'Huurders zijn de grootste slachtoffers van vastgoedbelastingen'

Frédéric Vandenhende - 'Een wijziging in de belasting op huurinkomsten is onvermijdelijk, maar dreigt de private huurmarkt compleet te ontwrichten, met een nog grotere krapte en hogere huurprijzen tot gevolg.' Dat zegt Frédéric Vandenhende, de CEO van Investr, een onlineplatform voor vastgoedinvesteerders.

Waar is dat Europese beursfeestje?

Daan Killemaes - De lekkere cocktail van een sterke economie en extreem lage rente is zo 2017. Dit jaar smaakt anders. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Iedereen heeft het recht om te weten waar zijn of haar belastinggeld voor wordt gebruikt'

Vrije Tribune - 'Op 14 oktober moet de burger het beleid van zijn lokaal bestuur evalueren. Hoe krijgt hij zicht op de manier waarop politici de jongste zes jaar hun middelen hebben gebruikt?' Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht roepen Michiel Nuytemans van Tree Company en Dieter Van de Putte van De Wakkere Burger op tot meer initiatieven om de begrotingscijfers van gemeenten te ontsluiten voor de kiezers.

'Het model van anciënniteitsverloning is aan een herziening toe'

Bart Buysse - 'De anciënniteitsverloning doet de loonkost systematisch stijgen zonder dat daar een evenredige toename van de productiviteit tegenover staat. Dat weegt op de concurrentiepositie van onze bedrijven, maar ook op de tewerkstellingskansen van werknemers.' Dat zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO.

'Wat de 'pensioenkrant' van de vakbonden niet schrijft: Enkel langer werken maakt pensioenen betaalbaar'

Alain Mouton - Met het verdelen van een 'pensioenkrant' willen de vakbonden de bevolking naar eigen zeggen 'informeren over het pensioengeknoei van de regering." Hun stelling dat de pensioenen in België te laag zijn klopt. Maar de syndicale oplossing, namelijk nieuwe en hogere belastingen snijdt geen hout. De pensioenen zijn enkel betaalbaar door langer te werken. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'De erfbelasting: we hebben minder gezwets en meer visie nodig'

Ilse De Witte - 'Willen we een herverdeling van de rijkdom of willen we dat families iets kunnen opbouwen over de generaties heen? Het debat moet dringend ten gronde worden gevoerd.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

'Hervorming vennootschapsbelasting vermindert belastingdruk voor kmo's drastisch'

Denis-Emmanuel Philippe en Pieterjan Smeyers - 'Door de recente verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting, in combinatie met de verlaagde roerende voorheffing, kunnen kmo's hun winst voortaan uitkeren aan hun particuliere aandeelhouders onder een globale belastingdruk van ongeveer 31 procent.' Dat zeggen Denis-Emmanuel Philippe en Pieterjan Smeyers, advocaten bij Bloom Law Firm.

'Hoe het Nirwana voor beleggers verdampt'

Joachim Fels - Als de reservecapaciteit in de economie is opgebruikt, vergroot de kans op een inflatie die hoger is dan de groei van het bbp. Dit kan een probleem worden, zegt Joachim Fels, hoofdeconoom van vermogensbeheerder PIMCO.

'Banken en toezichthouders hebben wel degelijk lessen getrokken uit de crisis van 2008'

Vrije Tribune - 'Critici vinden altijd wel een stok om de hond te slaan. De banken zijn nu veel veiliger dan tien jaar geleden.' Dat zegt Jan Musschoot, de auteur van 'Bankers are people, too' in een reactie op een opiniestuk van professor financiële geografie Ewald Engelen. Daarin had die onder meer de toenemende schulden en de draaideurpolitiek tussen toezichthouders en de bankensector op de korrel genomen.

'De effectentaks is een politiek compromis dat ons geld gaat kosten'

Vrije Tribune - "Zelfs als de effectentaks de beoogde 254 miljoen euro oplevert, zal er een kapitaalvlucht van honderden miljoenen euro's mee gepaard gaan. Om maar te zwijgen van de talrijke mogelijkheden om aan de belasting te ontsnappen." Dat zegt Vincent Lambrecht, directeur bij de vermogensbeheerder CapitalatWork.

'Trump zit aan ons begrotingstoetje'

Daan Killemaes - Het is een doodzonde dat ook deze regering niet beter gebruikmaakt van de goede conjunctuur en van de rentebonus. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Na dertig jaar is het begrip 'fiscale zekerheid' verjaard en vergeten'

Karel Anthonissen - Na dertig jaar is het begrip 'fiscale zekerheid' verjaard en vergeten en kan ik er opnieuw voor pleiten het de betekenis te geven van het jongere zusje van de sociale zekerheid. Dat zegt Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van de BBI.

'Tien jaar na het begin van de crisis zijn de banken niets vergeten en heeft de politiek niets geleerd'

Ewald Engelen - De banken wrijven zich nu al in de handen: eindelijk weer de winstcijfers van voor de crisis op hun gigantische en groeiende hypotheekportefeuilles', schrijft financieel geograaf Ewald Engelen. 'Het wachten is op het volgende kolossale financiële ongeluk. Wanneer het komt weet niemand. Maar dat het komt, snapt iedereen die een beetje oplet.'

'Regering moet pensioen met punten zelf invoeren'

Alain Mouton - De vakbonden verzetten zich tegen het pensioen met punten. Dat is jammer, maar was te verwachten. Het is nu aan de regering om knopen door te hakken. En dat voor het einde van de legislatuur. Want het 'pensioenpalmares' van de regering oogt voorlopig te mager.

'U krijgt al vijftien jaar te weinig nettoloon'

Jef Wellens - Wat voor zin heeft het te pronken met een taxshift die een maandloon met 50 euro doet stijgen, als dat nog altijd 50 euro te weinig is? Dat zegt Jeff Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

'Beleggers moeten in 2018 meer rekening houden met politieke risico's'

Lucy O'Carroll - De politiek heeft in 2017 weinig invloed gehad op de aandelenmarkten. De centrale banken en de verbrede energiesector hebben bijgedragen tot een stabiele omgeving. Toch kunnen de opmars van het populisme en de onzekerheid over de economische groei in 2018 nieuwe uitdagingen stellen. Dat zegt Lucy O'Carroll, hoofdeconoom bij Aberdeen Standard Investments.

'Niemand heeft nog baat bij de sperperiode'

Vrije Tribune - 'Hoe sneller we aanvaarden dat de sperperiode verdwijnt, hoe sneller we kunnen nadenken over alternatieven die gunstig zijn voor de kleinhandelaar én de consument.' Dat zegt Edward Huyghe, jurist ondernemingsrecht bij deJuristen Gent.

'Het Belgische holdingregime wordt versterkt vanaf 2018'

Denis-Emmanuel Philippe - Het fiscale stelsel van de Belgische holdings zal vanaf volgend jaar grondige wijzigingen ondergaan. Het is dus hoog tijd één en ander toe te lichten. Dat zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoot bij Bloom Law.

Overname Dole door Greenyard: 'De vraag is of de timing wel goed zit voor zo'n superdeal'

Danny Reweghs - De groente- en fruitgroep Greenyard voert met het Amerikaanse Dole Food Company vergevorderde onderhandelingen. Als Greenyard Dole overneemt wordt het het grootste groente- en fruitconcern ter wereld. De vraag is of voor Greenyard de timing wel goed zit voor zo'n superdeal. Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Wat is alternatief voor de vlaktaks?

Jef Vuchelen - Als iedere aanpassing in de inkomstenfiscaliteit enkel mogelijk is als ze de ongelijkheid doet afnemen, dan kunnen we beter stoppen met zeuren over de complexiteit van het stelsel. Dat zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.

'Alleen een wereldwijde aanpak kan aasgierfondsen echt een halt toeroepen'

Luk Van Biesen - 'Ons binnenlands beleid tegen aasgierfondsen, die winst proberen slaan uit de overheidsschuld van kwetsbare landen, staat met de wet uit 2015 op punt. Het is nu tijd om de jacht op zo'n fondsen ook op te nemen in ons buitenlands beleid.' Dat zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld), de initiatiefnemer van zowel de bestaande wet als een nieuwe resolutie.

'Onze regering steunt grote hotelketens, ten nadele van kleine zelfstandige hoteliers en de consument'

Christophe Klenner - Hotels zullen op hun eigen website voortaan lagere kamerprijzen mogen aanbieden dan op externe boekingsites, in tegenstelling tot het vroegere systeem waarbij ze contractueel verplicht waren hun laagste prijzen op sites als Booking.com mee te geven. Christophe Klenner van de European Technology & Travel Services Association (ETTSA): 'De echte winnaars van deze wet zullen de grote hotelketens zijn.'

'Krijgt de Belgische staat de belastingplichtigen die ze verdient?'

Roel Deseyn - De Paradise Papers zijn het zoveelste signaal dat de Belgische politiek eindelijk eens werk moet maken van doortastende maatregelen, schrijft CD&V-kamerlid Roel Deseyn. 'De politiek moet er klaar voor zijn, nu nog de miljardencowboys'.

'Het nieuwe zwart geld is onbelast wit geld'

Michel Maus - De regering wast een substantieel deel van de ondergrondse zwarte economie wit. Dat zegt hoogleraar fiscaal recht Michel Maus.

'Energieleveranciers vergelijken is niet alleen belangrijker maar ook moeilijker dan ooit'

Vrije Tribune - 'Nu het vangnetmechanisme verdwijnt, mogen energieleveranciers hun prijzen opnieuw maandelijks indexeren op basis van onder andere de erg volatiele energiebeurzen. Voor consumenten wordt het dus nog belangrijker om de voorwaarden van leveranciers te vergelijken, maar de energiefactuur is complexer dan ooit.' Dat zegt Vincent De Dobbeleer, mede-oprichter van prijsvergelijker June Energy.

'De effectentaks zal opnieuw geld kosten'

Vrije Tribune - Fonne Hendrickx, gewezen afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Beleggersfederatie, noemt de effectentaks onrechtvaardig en contraproductief. 'De belasting komt terecht bij de middenklasse, die met aandelen probeert haar pensioen van pakweg 1250 à 1500 euro wat op te krikken.'

Slim omgaan met geld: 3 tips voor wie zijn eerste stappen op de beurs zet

Vrije Tribune - Woensdag 11 oktober vond het openingsevent van de financiële studentenvereniging Capitant in Leuven plaats. Het thema was 'Start to invest'. De spreker van de avond was Niels Bossant, trainer bij de onlinebroker Binck. Hij en Wouter Thierie van Capitant geven drie tips voor wie zijn eerste stappen op de beurs wil zetten.

'Alle beleggers gaan binnenkort met de billen bloot'

Anton Van Zantbeek - Nu het einde van het jaar nadert, selecteert MoneyTalk de artikels die dit jaar het meest in de smaak vielen bij de lezers. Eén daarvan is dit opiniestuk uit oktober, waarin professor Anton Van Zantbeek zich afvraagt of er een politiek akkoord zou zijn over de uitbreiding van de meerwaardebelasting op aandelen?

'Energiemaatregelen om turteltaks te compenseren volstaan niet'

Luc Huysmans - De kunst van staatsmanschap is het onvermijdelijke voorzien, en de realisatie daarvan versnellen, wist de Franse diplomaat Charles Maurice de Talleyrand. De maatregelen die genomen zijn om de turteltaks te compenseren, voldoen alvast niet aan dat criterium. Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

'De financiële ongeletterdheid bij jongeren is alarmerend'

Vrije Tribune - 'In Vlaanderen kan men onder de leerlingen in het middelbaar onderwijs spreken van financiële ongeletterdheid.' Dat zeggen Anas Bernia en Wouter Thierie van studentenorganisatie Capitant. Zij pleiten voor een grondige verschuiving in het onderwijsprogramma.

'Krijgen levensverzekeringen een voorkeursbehandeling, omdat de belasting bij het begin van het contract wordt geïnd?'

Ilse De Witte - 'In tegenstelling tot andere spaar- en beleggingsvormen, die jaar na jaar zwaarder worden belast, is er al vier jaar niet meer getornd aan het belastingsregime voor levensverzekeringen. Enkel spitsvondige productontwikkelaars in de bank- en verzekeringswereld hebben baat bij dit wispelturige fiscale klimaat', zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

'De regering moet zorgen dat de abonnementstaks anoniem kan worden betaald'

Anton Van Zantbeek - 'De reacties op de nieuwe effectentaks zijn buiten proportie, maar tonen dat de maatregel door beleggers wordt opgevat als een opstapje voor een vermogenskadaster,' zegt Anton Van Zantbeek, professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Daarom moet de belasting volgens hem anoniem kunnen worden betaald.

Vijf tips om meer uit het nieuwe schooljaar te halen als werkende ouder

Annelies Bries - Op vrijdag 1 september begint een nieuw schooljaar. Dat betekent niet enkel een nieuwe start voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de werkende ouders van die kinderen. Annelies Bries, juridisch adviseur bij hr-dienstverlener ACERTA , geeft 5 tips om als werknemer het nieuwe schooljaar goed in te zetten.

'Fiscale consolidatie is een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap'

Michel Maus & Denis-Emmanuel Philippe - Er komt na 2020 een systeem van fiscale consolidatie. De invoering ervan is een mini-revolutie in het Belgische fiscale landschap, oordelen Michel Maus en Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoten van het fiscale nichekantoor Bloom Law Firm.

Lessen uit de bankencrisis: 'Ook de stem van de aandeelhouder moet worden gehoord'

Paul Lee - Deze zomer is het 10 jaar geleden dat de financiële crisis uitbarstte. Een decennium later zijn banken zo druk bezig met het voldoen aan allerlei regels van de toezichthouders dat ze de belangen van de aandeelhouders uit het oog dreigen te verliezen. Paul Lee, hoofd corporate governance bij de vermogensbeheerder Aberdeen Asset Management, vindt dat de stem van de aandeelhouders ook gehoord mag worden.

'9-to-5 is passé'

Robby Vanuxem - Banken die hun medewerkers thuis laten werken om files te vermijden. Glijdende uren. Kantoren op wielen. Flexibel werken vindt steeds meer ingang in onze bedrijven. Het lijkt wel dat 9-to-5 nauwelijks nog bestaat. Dat zegt Robby Vanuxem, managing director van Hays Belgium.

'Belgen blijven kampioen in belasting betalen'

Frederik De Roo - Donderdag 27 juli was het Tax Liberation Day, of de dag vanaf wanneer we voor onszelf beginnen te werken. Een dag die we liever vroeger op het jaar zien. Op dat gebied moeten we nog ambitieuzer zijn. Dat zegt Frederik De Roo, docent en expert vennootschaps- en inkomstenbelasting bij adviesbureau BDO.

'De Vergrijzingscommissie gelooft in vergrijzingsmirakels'

Marc De Vos (UGent) - De jaarlijkse rapporten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zijn luchtkastelen die het debat over de vergrijzingskosten in slaap wiegen. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.

'Iedereen wil dat een ander de belastingen betaalt'

Anton Van Zantbeek - We gaan er echt niet komen met de enkele fiscale oases die in België nog resten volledig te draineren, dat zegt Anton Van Zantbeek, professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

'Verzekeraars hebben weinig reden om klantvriendelijk te zijn'

Ilse De Witte - In een omgeving waarin contracten vergelijken complex is en contracten opzeggen nog ingewikkelder, hebben verzekeraars weinig reden om klantvriendelijk te zijn. Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte

'Een woning schatten is geen exacte wetenschap'

Hendrik Tanghe - Volgens de jongste editie van de Notarisbarometer zijn de vastgoedprijzen het voorbije kwartaal weer gestegen. Dat zijn ongetwijfeld interessante statistieken voor de vastgoedsector, maar kopers en verkopers houden daar het beste niet te veel rekening mee. Zulke algemene cijfers zeggen niets over de waarde van hun specifieke woning, zegt Hendrik Tanghe van aankoopmakelaar Vinta.

'Beleggingsproduct van rijke Belgische families in het vizier van de fiscus'

Denis-Emmanuel Philippe - Veel vermogende Belgische families bezitten aandelen in een Luxemburgse SICAV-SIF. De jongste jaren heeft de wetgever de aanval ingezet op dat beleggingsproduct, onder meer via de uitbreiding van de heffing op het sparen en de kaaimantaks. Dat zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat-vennoot Bloom Law, docent ULg.

'De pensioenhervorming vaart zonder kompas'

Jef Vuchelen - Dat de mensen punten moeten verzamelen doet denken aan de tijd dat Artis-, Soubry- en andere punten werden verzameld om boeken te kopen die vandaag totaal waardeloos zijn. Dat zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.

'Geld is een zorg voor iedereen'

Kristof De Witte & Kenneth De Beckker - De verschillen in financiële geletterdheid in de samenleving zijn alarmerend. Dat zeggen Kristof De Witte en Kenneth De Beckker, respectievelijk visiting fellow van Itinera en houder van de Wikifin Leerstoel aan de KU Leuven, en onderzoeker aan de Wikifin-Leerstoel aan de KU Leuven.

'Gaat de belegger een zorgeloze vakantie tegemoet?'

Marc Danneels - Hoewel de markten dus nog altijd voortgestuwd worden door positief economisch nieuws, gebruikt de belegger de nakende vakantie dus het best om zijn portefeuille voor te bereiden op het tweede deel van het jaar. Dat zegt Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank.

'Beleggers moeten verder kijken dan de retoriek van Macron'

Lucy O'Carroll - De schouders van Emmanuel Macron torsen hoge verwachtingen. Hij is pas verkozen tot Frans president, en nu al wordt hij bewierookt als de redder van Europa. Maar een beetje voorzichtigheid is aangewezen bij al die hoge verwachtingen. Dat zegt Lucy O'Carroll, chief economist bij Aberdeen Asset Management.

'Tijd voor de tommelmaatregel'

Luc Huysmans - Het blijft raar dat Annemie Turtelboom werd geslachtofferd omdat een belasting naar haar werd vernoemd. Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

'Kosten gezondheidszorg dreigen te stijgen door Europese rechtspraak'

Jan Tuerlinckx - 'Als België wordt verplicht de zelfstandige groepering strikter te interpreteren, vloeit een deel van het budget van Volksgezondheid naar Financiën', zegt Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten.