Wie een lening aangaat voor het kopen of bouwen van een woning, komt doorgaans terug met een hypothecair krediet. Dat houdt in dat de terugbetaling van het geleende bedrag wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. Die geeft de kredietverschaffer het recht om het pand te verkopen indien de kredietnemer achterstallig wordt met zijn afbetalingen. Met de opbrengst van de verkoop kan dan de lening worden aangezuiverd. Een hypothecaire inschrijving geldt momenteel voor dertig jaar. Loopt het krediet langer, dan moet de inschrijving hernieuwd worden. En dat zorgt voor extra administratie en bijkomende kosten. Dit is belangrijk omdat een kredietbedrag dat al is terugbetaald later weer kan worden ontleend onder dezelfde waarborg. Aan een verlenging tot veertig jaar zijn niettemin ook nadelen verbonden. Zeker bij een doorverkoop van de woning. Dan moet de hypotheek immers worden gelicht. Het huis of appartement moet namelijk "vrij en onbelast" worden aangeboden. Zoniet zou de woning als waarborg blijven dienen voor schulden van de oude eigenaar. Aan die handlichting zijn echter ook kosten verbonden. Het voorstel van Van Cauter kan alvast rekenen op de steun van cdH, MR en sp.a, die het mee ondertekenden. (Belga)

Wie een lening aangaat voor het kopen of bouwen van een woning, komt doorgaans terug met een hypothecair krediet. Dat houdt in dat de terugbetaling van het geleende bedrag wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. Die geeft de kredietverschaffer het recht om het pand te verkopen indien de kredietnemer achterstallig wordt met zijn afbetalingen. Met de opbrengst van de verkoop kan dan de lening worden aangezuiverd. Een hypothecaire inschrijving geldt momenteel voor dertig jaar. Loopt het krediet langer, dan moet de inschrijving hernieuwd worden. En dat zorgt voor extra administratie en bijkomende kosten. Dit is belangrijk omdat een kredietbedrag dat al is terugbetaald later weer kan worden ontleend onder dezelfde waarborg. Aan een verlenging tot veertig jaar zijn niettemin ook nadelen verbonden. Zeker bij een doorverkoop van de woning. Dan moet de hypotheek immers worden gelicht. Het huis of appartement moet namelijk "vrij en onbelast" worden aangeboden. Zoniet zou de woning als waarborg blijven dienen voor schulden van de oude eigenaar. Aan die handlichting zijn echter ook kosten verbonden. Het voorstel van Van Cauter kan alvast rekenen op de steun van cdH, MR en sp.a, die het mee ondertekenden. (Belga)