De overheid wil met de nieuwe regeling vermijden dat voor bepaalde werken een netwerk van onderaannemers wordt opgezet met als doel in dat netwerk onderbetaalde werknemers in te zetten of sociale lasten en belastingen te ontduiken en vervolgens de betrokken firma's te laten failliet gaan. Hoewel de hoofdaannemer buiten schot blijft, heeft hij in dat systeem wel genoten van het voordeel van de lagere prijs. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor elke onderbetaling. Er moet wel degelijk sprake zijn van een 'zwaarwichtige tekortkoming'. Bovendien moet de hoofdaannemer eerst worden verwittigd door de Sociale Inspectie dat er iets loos is met de onderaannemers. De transportsector is de tiende sector waarvoor de regeling geldt. De andere zijn de metaal-, machine- en elektrische bouw, de vleesverwerking, de schoonmaak, het bouwbedrijf, de stoffering en de houtbewerking, de landbouw, het tuinbouwbedrijf, de elektriciteit en de bewakingsdiensten. De meeste hoofdaannemers zullen zich tegen deze aansprakelijkheid proberen in te dekken door contractueel vast te leggen dat bij een kennisgeving door de Inspectie de overeenkomst met de onderaannemers meteen en zonder schadevergoeding wordt verbroken. (Belga)

De overheid wil met de nieuwe regeling vermijden dat voor bepaalde werken een netwerk van onderaannemers wordt opgezet met als doel in dat netwerk onderbetaalde werknemers in te zetten of sociale lasten en belastingen te ontduiken en vervolgens de betrokken firma's te laten failliet gaan. Hoewel de hoofdaannemer buiten schot blijft, heeft hij in dat systeem wel genoten van het voordeel van de lagere prijs. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor elke onderbetaling. Er moet wel degelijk sprake zijn van een 'zwaarwichtige tekortkoming'. Bovendien moet de hoofdaannemer eerst worden verwittigd door de Sociale Inspectie dat er iets loos is met de onderaannemers. De transportsector is de tiende sector waarvoor de regeling geldt. De andere zijn de metaal-, machine- en elektrische bouw, de vleesverwerking, de schoonmaak, het bouwbedrijf, de stoffering en de houtbewerking, de landbouw, het tuinbouwbedrijf, de elektriciteit en de bewakingsdiensten. De meeste hoofdaannemers zullen zich tegen deze aansprakelijkheid proberen in te dekken door contractueel vast te leggen dat bij een kennisgeving door de Inspectie de overeenkomst met de onderaannemers meteen en zonder schadevergoeding wordt verbroken. (Belga)