Op het internet zijn er diverse 'tools' te vinden die u toelaten om de kosten van een zichtrekening met elkaar te vergelijken. Zo heeft de Federale Overheidsdienst Economie samen met consumentenorganisatie Test-Aankoop een banksimulator ontwikkeld om de voordeligste zichtrekening te berekenen. U kunt deze simulator raadplegen op http://economie.fgov.be/nl/consument/Betalingsdiensten/Tariefsimulator/ en op www.test-aankoop.be/zichtrekening. De databank beslaat een groot deel van de Belgische markt: meer dan 30 bankinstellingen en zowat 80 rekeningformules zijn er in opgenomen. Test-Aankoop zegt dat de keuze van een zichtrekening die afgestemd is op uw betalingsgewoonten u tot 140 euro besparingen per jaar kan opleveren.

Johan Steenackers

Op het internet zijn er diverse 'tools' te vinden die u toelaten om de kosten van een zichtrekening met elkaar te vergelijken. Zo heeft de Federale Overheidsdienst Economie samen met consumentenorganisatie Test-Aankoop een banksimulator ontwikkeld om de voordeligste zichtrekening te berekenen. U kunt deze simulator raadplegen op http://economie.fgov.be/nl/consument/Betalingsdiensten/Tariefsimulator/ en op www.test-aankoop.be/zichtrekening. De databank beslaat een groot deel van de Belgische markt: meer dan 30 bankinstellingen en zowat 80 rekeningformules zijn er in opgenomen. Test-Aankoop zegt dat de keuze van een zichtrekening die afgestemd is op uw betalingsgewoonten u tot 140 euro besparingen per jaar kan opleveren.Johan Steenackers