De bank is maar een tussenpersoon. Ze trekt spaargeld aan bij mensen met een overschot en leent het vervolgens uit aan mensen met een tijdelijk tekort. De winst haalt ze uit het verschil in rente. Door rechtstreeks zaken te doen, kunnen de belegger/kredietgever en kredietnemer de winstmarge onder elkaar verdelen. En dat is volstrekt legaal. De enige voorwaarde is dat op de uitbetaling van de rente 25% roerende voorheffing ingehouden moet worden door de kredietnemer. Hij moet dat bedrag vervolgens doorstorten aan de fiscus en dit ook melden via het aangifteformulier 273. Aan de kredietgever moet hij alleen de nettorente betalen. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren, dan mag die de betaalde intresten fiscaal aftrekken, net zoals hij zou gedaan hebben met de intresten van een banklening. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op 'de markt' zou betaald hebben. (ANA)

De bank is maar een tussenpersoon. Ze trekt spaargeld aan bij mensen met een overschot en leent het vervolgens uit aan mensen met een tijdelijk tekort. De winst haalt ze uit het verschil in rente. Door rechtstreeks zaken te doen, kunnen de belegger/kredietgever en kredietnemer de winstmarge onder elkaar verdelen. En dat is volstrekt legaal. De enige voorwaarde is dat op de uitbetaling van de rente 25% roerende voorheffing ingehouden moet worden door de kredietnemer. Hij moet dat bedrag vervolgens doorstorten aan de fiscus en dit ook melden via het aangifteformulier 273. Aan de kredietgever moet hij alleen de nettorente betalen. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren, dan mag die de betaalde intresten fiscaal aftrekken, net zoals hij zou gedaan hebben met de intresten van een banklening. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op 'de markt' zou betaald hebben. (ANA)