"Als we onze klanten één tip willen geven, dan wel dat ze het best jaarlijks een financiële check-up doen, om onaangename verrassingen te vermijden", zegt Romina Mandaglio. "Drie vragen zijn belangrijk. Waar staan we vandaag, op financieel gebied? Zijn we voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers?Waar willen we op langere termijn naartoe, tegen ons 65ste?"
...

"Als we onze klanten één tip willen geven, dan wel dat ze het best jaarlijks een financiële check-up doen, om onaangename verrassingen te vermijden", zegt Romina Mandaglio. "Drie vragen zijn belangrijk. Waar staan we vandaag, op financieel gebied? Zijn we voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers?Waar willen we op langere termijn naartoe, tegen ons 65ste?""Wij noemen dit de portefeuille", geeft Romina Mandaglio aan. "Het gaat om liquide middelen, zoals uw spaargeld, maar ook aandelen en obligaties. Hoeveel van dat roerende vermogen je aanhoudt in liquiditeiten - de ijzeren reserve of het spaargeld - en hoeveel in aandelen of obligaties, hangt in eerste instantie af van je behoeftes en je plannen. Ga sowieso altijd uit van een 'consumptiebuffer' van minstens één jaar. Vervolgens maak je een budget op voor de komende vijf jaar. Welke inkomsten staan tegenover welke uitgaven, hoeveel kun je op jaarbasis sparen of ontsparen? Wanneer je dat budget hebt opgemaakt, kun je ook bepalen wat je het best aan de kant houdt. De ijzeren reserve bestaat dan uit die consumptiebuffer van een jaar plus het bedrag dat je toelaat vijf jaar lang al je extra plannen te realiseren." De ijzeren reserve geeft dus geen onmiddellijk rendement, maar zorgt voor stabiliteit in je vermogen. Als blijkt dat er niet voldoende middelen zijn om je plannen te financieren, heeft beleggen geen enkele zin. Dan moet je eerst je budget in evenwicht brengen. Pas wanneer je een duidelijk zicht hebt op je budget en je daarnaast voldoende overhoudt, loont het de moeite dat te investeren in aandelen of obligaties."Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat obligaties, wat ons betreft, even geen optie meer zijn. Het rendement is te laag. De meerwaarde op de wat langere termijn zal van aandelen moeten komen. Je gebruikt hiervoor middelen die je op korte termijn niet nodig heb. Zo hoef je niet voor slapeloze nachten te vrezen, in het geval je aandelen het een tijdlang minder goed doen. Voor beleggingen in aandelen kun je bij een beheerder aankloppen, maar wil je de kosten zo laag mogelijk houden, dan kun je die aandelenportefeuille beter zelf beheren. Het nadeel daarvan is dat je de portefeuille nauwgezet moet opvolgen. Wij raden onze klanten aan te vertrouwen op een index, een gewogen gemiddelde van de koersen van een aantal representatieve aandelen. Maar blijf realistisch: een jaarlijks rendement van 7 procent is anno 2020 niet langer realistisch. Op langere termijn, minstens vijf jaar, is een rendement van 6 procent al zéér behoorlijk." Goud is een interessant alternatief, als je maar beseft dat ook de goudprijs sterk kan schommelen. Het is een vaste waarde, maar lang geen zekerheid."Een eigen huis, een opbrengsteigendom, aan tweede verblijf aan zee, nogal wat mensen beschouwen bakstenen als een veilig en relatief rendabel appeltje voor de dorst. "Wij noemen dat vastrentend vermogen. Het idee dat maandelijks een vast bedrag op je rekening verschijnt doordat je bijvoorbeeld een appartement verhuurt, klinkt heel wat investeerders vandaag als muziek in de oren. Maar je mag niet uit het oog verliezen dat de woningprijzen nu zo hoog zijn dat je min of meer van een bubbel mag spreken. Ooit zal ook die markt een stevige dreun krijgen. Het risico is dat je daar als buitenstaander doorgaans minder zicht op hebt. De aandelenprijzen zie je van dag tot dag schommelen, bij de vastgoedprijzen gaat het over evoluties op veel langere termijn. Dat gezegd zijnde, als je een appartement verhuurt op een goede locatie en je hebt geen problemen met je huurders, dan blijft dit soort vastgoed natuurlijk een interessant alternatief voor aandelen." Is het sop dan de kool nog waard? Heeft het nog zin veel geld op tafel te leggen voor panden die misschien zwaar overgewaardeerd zijn? "Ik raad onze klanten aan vooraf altijd een vastgoedanalyse te laten maken. We zetten de prijs, de jaarlijkse vaste kosten en de instapkosten - die met 10 procent registratierechten uiteraard veel hoger liggen dan wanneer je in aandelen zou beleggen - af tegen de verwachte huurinkomsten. Op basis van al die parameters berekenen we het te verwachten rendement over een periode van twintig jaar."Vastrentende beleggingen, zoals pensioensparen en tak 21-levensverzekeringen, staan garant voor een gewaarborgd rendement en zijn ook fiscaal interessant. Bovendien geven ze gemoedsrust. Omdat je op de langere termijn mikt, hoef je ook niet jaarlijks het rendement te checken of op zoek te gaan naar aantrekkelijke alternatieven. "Wie voor deze beleggingen kiest, doet dat om de fiscale aftrekmogelijkheden en om zijn pensioenpotje extra te spekken. Bovendien is je kapitaal gegarandeerd. Wie de centen kan missen, raad ik zeker aan pensioensparen en een tak 21-verzekering te combineren."Naast de klassieke standaardverzekeringen (woning, ongeval, auto, overlijden) kan het geen kwaad jaarlijks ook eens te overlopen of er intussen geen andere risico's moeten worden afgedekt. "Daarbij wordt bijvoorbeeld inkomensbescherming vaak over het hoofd gezien", stelt Romina Mandaglio. "Stel dat beide partners werken en één inkomen valt weg, hoeveel kom je dan maandelijks tekort? Dat tekort kun je afdekken met een verzekering gewaarborgd inkomen. Zo'n verzekering bestaat niet enkel voor zelfstandigen maar ook voor werknemers. Vaak dekt men zich wel in tegen een overlijden, maar een gewaarborgd inkomen bij blijvende invaliditeit bijvoorbeeld, wordt vaak vergeten. Wie een groepsverzekering heeft, kan dat risico ook daarin mee opnemen, maar de meeste mensen besteden hun budget doorgaans toch liever integraal aan het pensioen. Als je jaarlijks een budgetplan opmaakt, kan het dus geen kwaad ook alle verzekeringen even te overlopen."Beperk je successieplanning niet uitsluitend tot het fiscale aspect en ga er niet van uit ze pas aan de orde is als je vijftig bent", geeft Romina Mandaglio aan. "Stel dat je gehuwd bent, een woning bezit en twee minderjarige kinderen hebt. Wat gebeurt er als beide ouders plots zouden overlijden? Wie wordt dan aangewezen als voogd? Of stel dat een koppel al vele jaren feitelijk samenwoont en een mooi vermogen heeft opgebouwd. Hun twee kinderen zijn intussen meerderjarig. Als een van beide partners overlijdt, gaat zijn of haar volledige vermogen naar de kinderen, want feitelijk samenwonenden erven niets van elkaar. De overlevende partner staat volledig in de kou. Successieplanning is dus eigenlijk van belang bij elke grote beslissing in je leven. Vraag je altijd af of je een bijkomend contract of testament moet opmaken. Ook hier geldt: een goed overzicht biedt ook inzicht."