Uit onderzoek blijkt dat werkgevers nauwelijks interesse hebben om oudere werknemers aan te werven. De leeftijdsgrens voor nieuw personeel zou zelfs al gezakt zijn tot 40 jaar en dit uit vrees voor gebrek aan motivatie bij de 40-plussers. Maar is deze vrees wel terecht?

Securex onderzocht begin 2011 een representatieve steekproef van 1015 Belgische werknemers. We geven u hierna de belangrijkste resultaten. Een eerste sprekende vaststelling is dat 86% van de werknemers - zowel jong als oud - zich in het algemeen gemotiveerd voelt voor zijn werk.

Dat jongere en oudere werknemers zich evenveel betrokken voelen bij hun werk en organisatie is een tweede belangrijke vaststelling. Ten derde vinden beide groepen de doorgevoerde veranderingen in hun organisatie evenzeer noodzakelijk. Wel zijn oudere werknemers er minder van overtuigd dat verandering ook verbetering brengt.

Tot slot zijn oudere werknemers trouwer aan hun werkgever dan hun jongere collega's. Kortom, de angst om ouderen aan te werven is volgens Securex grotendeels gebaseerd op verkeerde inschattingen van hun capaciteiten, intenties en attitudes.

Johan Steenackers

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers nauwelijks interesse hebben om oudere werknemers aan te werven. De leeftijdsgrens voor nieuw personeel zou zelfs al gezakt zijn tot 40 jaar en dit uit vrees voor gebrek aan motivatie bij de 40-plussers. Maar is deze vrees wel terecht? Securex onderzocht begin 2011 een representatieve steekproef van 1015 Belgische werknemers. We geven u hierna de belangrijkste resultaten. Een eerste sprekende vaststelling is dat 86% van de werknemers - zowel jong als oud - zich in het algemeen gemotiveerd voelt voor zijn werk. Dat jongere en oudere werknemers zich evenveel betrokken voelen bij hun werk en organisatie is een tweede belangrijke vaststelling. Ten derde vinden beide groepen de doorgevoerde veranderingen in hun organisatie evenzeer noodzakelijk. Wel zijn oudere werknemers er minder van overtuigd dat verandering ook verbetering brengt. Tot slot zijn oudere werknemers trouwer aan hun werkgever dan hun jongere collega's. Kortom, de angst om ouderen aan te werven is volgens Securex grotendeels gebaseerd op verkeerde inschattingen van hun capaciteiten, intenties en attitudes. Johan Steenackers