Momenteel wordt een vast benoemd personeelslid nog verplicht om op zijn 65ste verjaardag met pensioen te gaan. Maar dat wordt gewijzigd. Zowel werknemer als werkgever kunnen verzoeken om het arbeidscontract ook na die datum voort te zetten. Het is echter noodzakelijk dat de andere partij ermee akkoord gaat. De eventuele verlenging van de loopbaan geldt voor een jaar. Ze is telkens verlengbaar voor dezelfde duur, zonder dat er een beperking van het aantal verlengingen is. De regeling voor de gemeentebesturen geldt eveneens voor mensen die werken voor een OCMW of voor een provinciebestuur. Ze is daarentegen niet van toepassing op politie- en brandweerdiensten. Eerder was al beslist dat ook de ambtenaren die werken voor het Vlaamse Gewest of de federale overheid na hun 65ste beroepsactief konden blijven. In de privésector mochten de werknemers steeds actief blijven na hun 65ste indien hun werkgever daarmee instemde. Wie met pensioen wil, dient dan ook zijn ontslag te geven. Hetzelfde is nodig als werkgever wil dat de werknemer stopt op zijn 65ste. (Belga)

Momenteel wordt een vast benoemd personeelslid nog verplicht om op zijn 65ste verjaardag met pensioen te gaan. Maar dat wordt gewijzigd. Zowel werknemer als werkgever kunnen verzoeken om het arbeidscontract ook na die datum voort te zetten. Het is echter noodzakelijk dat de andere partij ermee akkoord gaat. De eventuele verlenging van de loopbaan geldt voor een jaar. Ze is telkens verlengbaar voor dezelfde duur, zonder dat er een beperking van het aantal verlengingen is. De regeling voor de gemeentebesturen geldt eveneens voor mensen die werken voor een OCMW of voor een provinciebestuur. Ze is daarentegen niet van toepassing op politie- en brandweerdiensten. Eerder was al beslist dat ook de ambtenaren die werken voor het Vlaamse Gewest of de federale overheid na hun 65ste beroepsactief konden blijven. In de privésector mochten de werknemers steeds actief blijven na hun 65ste indien hun werkgever daarmee instemde. Wie met pensioen wil, dient dan ook zijn ontslag te geven. Hetzelfde is nodig als werkgever wil dat de werknemer stopt op zijn 65ste. (Belga)