De generatiesprong, waardoor ouders de nalatenschap van hún ouders rechtstreeks kunnen doorgeven aan hun kinderen - de kleinkinderen van de erflaters - is mogelijk sinds 2013. Bij zo'n operatie moet slechts één keer erfbelasting worden betaald. Maar tot voor kort was er een keerzijde: de kinderen moesten de volledige erfenis verwerpen in het voordeel van hun kinderen. Het was dus niet mogelijk een deel van de nalatenschap te houden en het overige...