In het stelsel van de werknemers wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind. Standaard is dat de moeder. Is dit niet het geval, dan moet dit expliciet worden aangetoond. Bij de zelfstandigen was dit tot dusver anders geregeld. In dit stelsel was de vader de principiële bijslagtrekkende. De regeling voor de zelfstandigen wijzigt deze zomer. Vanaf 1 juli wordt de moeder ook hier de begunstigde van de uitbetaling. Voor de uitbetalingen die reeds lopen, blijft de huidige regeling niettemin behouden. Die zullen ook in de toekomst uitbetaald worden op de huidige rekening, tenzij de moeder een aanpassing vraagt. De wijziging is het gevolg van de staatshervorming. De bevoegdheid over de kinderbijslag wordt overgedragen van de federale overheid naar de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschappen. Dit neemt niet weg dat in een eerste fase de federale overheid blijft instaan voor de uitbetaling. Ten vroegste vanaf 1 januari 2016 kan een gemeenschap of de Gemengde Gemeenschapscommissie in Brussel beslissen om daar zelf voor te zorgen. (Belga)

In het stelsel van de werknemers wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind. Standaard is dat de moeder. Is dit niet het geval, dan moet dit expliciet worden aangetoond. Bij de zelfstandigen was dit tot dusver anders geregeld. In dit stelsel was de vader de principiële bijslagtrekkende. De regeling voor de zelfstandigen wijzigt deze zomer. Vanaf 1 juli wordt de moeder ook hier de begunstigde van de uitbetaling. Voor de uitbetalingen die reeds lopen, blijft de huidige regeling niettemin behouden. Die zullen ook in de toekomst uitbetaald worden op de huidige rekening, tenzij de moeder een aanpassing vraagt. De wijziging is het gevolg van de staatshervorming. De bevoegdheid over de kinderbijslag wordt overgedragen van de federale overheid naar de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschappen. Dit neemt niet weg dat in een eerste fase de federale overheid blijft instaan voor de uitbetaling. Ten vroegste vanaf 1 januari 2016 kan een gemeenschap of de Gemengde Gemeenschapscommissie in Brussel beslissen om daar zelf voor te zorgen. (Belga)