Normaal moet een bedrijf voor elke uitgave een verantwoordingstuk zoals een factuur kunnen voorleggen. Gaat het om een voordeel dat de onderneming zelf toekent aan bijvoorbeeld een bestuurder of een werknemer, dan moet het hiervoor een fiche opmaken. Op die manier kan de fiscus controleren of de betrokkene het voordeel zelf heeft opgenomen in zijn aangifte zodat het bij hem kan worden belast. Gebeurt er geen opmaak van een fiche, dan gaat de fiscus ervan uit dat het om een betaling 'in het zwart' gaat. In dat geval wordt de uitgave bij de onderneming niet aanvaard en wordt ze opnieuw bij de winst gevoegd. Bovendien wordt ze vervolgens belast tegen 300 procent plus 3 procent crisisbelasting. In totaal 309 procent dus. Er wordt nu echter een uitweg geboden voor 'vergeten' zaken. Indien de onderneming bij een controle alsnog de begunstigde aanwijst en die gaat akkoord met een belasting van het ontvangen voordeel via zijn aangifte, dan vervalt alsnog de 309 procent belasting. De belasting bij de begunstigde moet dan wel binnen de drie jaar worden gevestigd. De termijn gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de uitgave. Voorts zal de fiscus voortaan geen 309 procent belasting meer heffen voor etentjes van bestuurders en personeelsleden. Nu kan de fiscus die uitgaven immers verwerpen als de fiscale controleurs ze overdreven vinden. De vrees bestond dat ook die verworpen bedragen fors belast gingen worden. (Belga)

Normaal moet een bedrijf voor elke uitgave een verantwoordingstuk zoals een factuur kunnen voorleggen. Gaat het om een voordeel dat de onderneming zelf toekent aan bijvoorbeeld een bestuurder of een werknemer, dan moet het hiervoor een fiche opmaken. Op die manier kan de fiscus controleren of de betrokkene het voordeel zelf heeft opgenomen in zijn aangifte zodat het bij hem kan worden belast. Gebeurt er geen opmaak van een fiche, dan gaat de fiscus ervan uit dat het om een betaling 'in het zwart' gaat. In dat geval wordt de uitgave bij de onderneming niet aanvaard en wordt ze opnieuw bij de winst gevoegd. Bovendien wordt ze vervolgens belast tegen 300 procent plus 3 procent crisisbelasting. In totaal 309 procent dus. Er wordt nu echter een uitweg geboden voor 'vergeten' zaken. Indien de onderneming bij een controle alsnog de begunstigde aanwijst en die gaat akkoord met een belasting van het ontvangen voordeel via zijn aangifte, dan vervalt alsnog de 309 procent belasting. De belasting bij de begunstigde moet dan wel binnen de drie jaar worden gevestigd. De termijn gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de uitgave. Voorts zal de fiscus voortaan geen 309 procent belasting meer heffen voor etentjes van bestuurders en personeelsleden. Nu kan de fiscus die uitgaven immers verwerpen als de fiscale controleurs ze overdreven vinden. De vrees bestond dat ook die verworpen bedragen fors belast gingen worden. (Belga)