De ontslagcompensatievergoeding werd ingevoerd bij de start van het eenheidsstatuut, dat vanaf 1 januari 2014 onder meer de opzegtermijnen voor bedienden en arbeiders gelijkschakelde. Voor werknemers die al aan de slag waren op die datum had dat statuut immers tot gevolg dat er voortaan twee opzegtermijnen en -vergoedingen moeten worden berekend. Een voor de periode voor 2014 en een voor de periode na 2013. Dat eerste is minder gunstig voor de arbeiders, het tweede is meer in hun voordeel. Om het nadeel te compenseren dat de (ex-)arbeider ondervindt als een gedeelte van zijn opzegtermijn nog volgens het oude systeem wordt berekend, kent de RVA onder bepaalde voorwaarden een ontslagcompensatievergoeding toe. Ze geldt met name werknemers met minstens 30 jaar anciënniteit op datum van publicatie van de nieuwe opzeggingstermijnen in het Belgisch Staatsblad, voor werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit op 1 januari 2014, voor werknemers met minstens 15 jaar anciënniteit op 1 januari 2015, voor werknemers met minstens 10 jaar anciënniteit op 1 januari 2016 en voor werknemers met minder dan 10 jaar anciënniteit op 1 januari 2017. De RVA past het bedrag bij dat de arbeiders extra zouden krijgen, mocht hun hele ontslagvergoeding volgens het nieuwe stelsel worden berekend. De bijpassing gebeurt voortaan maandelijks. Op deze regeling bestaan evenwel enkele uitzonderingen. Ze slaan onder meer op sectoren die een (tijdelijke) uitzondering hebben gekregen op het eenheidsstatuut. (Belga)

De ontslagcompensatievergoeding werd ingevoerd bij de start van het eenheidsstatuut, dat vanaf 1 januari 2014 onder meer de opzegtermijnen voor bedienden en arbeiders gelijkschakelde. Voor werknemers die al aan de slag waren op die datum had dat statuut immers tot gevolg dat er voortaan twee opzegtermijnen en -vergoedingen moeten worden berekend. Een voor de periode voor 2014 en een voor de periode na 2013. Dat eerste is minder gunstig voor de arbeiders, het tweede is meer in hun voordeel. Om het nadeel te compenseren dat de (ex-)arbeider ondervindt als een gedeelte van zijn opzegtermijn nog volgens het oude systeem wordt berekend, kent de RVA onder bepaalde voorwaarden een ontslagcompensatievergoeding toe. Ze geldt met name werknemers met minstens 30 jaar anciënniteit op datum van publicatie van de nieuwe opzeggingstermijnen in het Belgisch Staatsblad, voor werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit op 1 januari 2014, voor werknemers met minstens 15 jaar anciënniteit op 1 januari 2015, voor werknemers met minstens 10 jaar anciënniteit op 1 januari 2016 en voor werknemers met minder dan 10 jaar anciënniteit op 1 januari 2017. De RVA past het bedrag bij dat de arbeiders extra zouden krijgen, mocht hun hele ontslagvergoeding volgens het nieuwe stelsel worden berekend. De bijpassing gebeurt voortaan maandelijks. Op deze regeling bestaan evenwel enkele uitzonderingen. Ze slaan onder meer op sectoren die een (tijdelijke) uitzondering hebben gekregen op het eenheidsstatuut. (Belga)